Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kulda har skapt problemer for potethøstinga

Ingen krise, men alvorlig for produsenter som enda har poteter i jorda.

Jon Olav Forbord (t.v.) på besøk i potetåkeren til Bjarne Faanes i sommer. Foto: Håvard Zeiner
Jon Olav Forbord (t.v.) på besøk i potetåkeren til Bjarne Faanes i sommer. Foto: Håvard Zeiner

At mange potetprodusenter i innlandet fikk potetene seint i jorda har fått følger hele vekstsesongen. Nå skaper frost krevende forhold for både innhøsting og lagring. Det skriver Norsk Landbruksrådgiving.

Avlingene er greie og kvaliteten på potetene likeså, men forsøkstekniker Kjetil Mostue forteller at det fremdeles ikke er alle i hans område i Hedmark og Oppland som har fått potetene opp av jorda og at det blir utfordende å få opp alt.

– Vi har hatt frost, og en del poteter er derfor ikke lagringsdyktige. Dersom du får levert med én gang, er det greit å ta opp, men dette er ikke poteter som bør innom lager, sier han.

Både avlingene og kvaliteten på potetene i Midt-Norge har vært gode, oppsummerer potetrådgiver i NLR, Jon Olav Forbord.

Annonse

– Etter den 23. september har egentlig innhøstinga gått på skinner med tørre og fine forhold. Dessverre fikk vi også en del frost, som har spilt mange et puss. I stor grad har jorda tint opp igjen i løpet av dagen, men det vil være variasjoner der lokalklimaet spiller en rolle. Sorter med grunt knollansett er mer utsatt for frostskader, sier han.

I enkelte områder i Solør-regionen har det vært større utfordringer med skurv enn tidligere.

I Solør var det gode forhold for flatskurv, forteller potetrådgiver i NLR, Camilla Bye. Arkivfoto: NLR
I Solør var det gode forhold for flatskurv, forteller potetrådgiver i NLR, Camilla Bye. Arkivfoto: NLR

– De tørre forholdene vi hadde i sommer, sammenfalt med knolldanning på en del sorter. Det har gitt gode forhold for utvikling av flatskurv på lette jordarter, forklarer Camilla Bye. Hun er potetrådgiver i NLR Øst.

Neste artikkel

Mattilsynet godkjenner Spotlight Plus til potet