Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lanserer potetstudie

Høsten 2023 kan du ta 20 studiepoeng i å drive egen potetproduksjon.

Potetskolen er spesielt egnet for alle som skal drive egen virksomhet med potetproduksjon. Foto: Kristin Bergo
Potetskolen er spesielt egnet for alle som skal drive egen virksomhet med potetproduksjon. Foto: Kristin Bergo

Det er Fagskolen Innlandet i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving som tilbyr det nye studiet, spesielt retta mot nåværende og framtidige potetprodusenter, og andre som jobber med potet. Hensikten er å gi studentene kunnskap om å lede, utvikle og drive egen virksomhet innen potetproduksjon.

Studiet består av seks fysiske samlinger over to eller tre dager i slengen, i tillegg til en del digital undervisning, oppgaveløsning og selvstudium. Det er derfor mulig å fullføre studiet ved siden av gårdsdrift eller annen jobb. På de fysiske samlingene vil deltakerne få være med på diverse ekskursjoner, bedriftsbesøk og praksis, og få faglige forelesninger fra rådgivere i Norsk Landbrusksrådgiving og aktører i næringa.

Annonse

Ved endt utdanning skal studentene ha god oversikt over det meste som er relevant for potetproduksjon, som sortsvalg, lysgroing, setting, behandling gjennom sesongen, lagring, også videre. Studentene skal også få en innføring i økonomi, marked og bedriftsledelse.

Potetskolen varer i ett år, med oppstart høsten 2023, og fullført studie gir 20 studiepoeng. Søknadsfristen er 15. april, og det må være minst 20 deltagere for at det blir gjennomført.

Neste artikkel

Slik lykkes man med Karbon Agro