Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
MENGDE: Samlet sett utgjør timotei omtrent 60 prosent av all omsatt, norskprodusert engfrø. Foto: Graminor
MENGDE: Samlet sett utgjør timotei omtrent 60 prosent av all omsatt, norskprodusert engfrø. Foto: Graminor

Liljeros erobrer verden

Høy avling og god fôrkvalitet gjør at timoteisorten Liljeros nå satses på i Finland, Sverige og Litauen.

Graminor utvikler plantesorter til jord- og hagebruksnæringa i Norge. Arbeidet omfatter også nye sorter innen flere grasarter, blant annet timotei. Hovedfokuset i dette arbeidet er at nye sorter skal ha høy avling, god vinterherdighet, god varighet og god kvalitet. For at en ny sort skal bli godkjent, og komme på markedet, må den være bedre enn dagens markedssorter på en eller flere av disse egenskapene. Det er fem timoteisorter på det norske markedet i dag: Noreng, Lidar og Engmo, som er nordlige sorter, og Grindstad og Liljeros, som er sorter for sørligere strøk.

– Liljeros gir høy avling og har bedre kvalitet enn sammenlignbare sorter. Det har vi fått bekreftet i den offisielle, norske verdiprøvinga og senere også fra svenske og finske forsøk, forteller Helga Amdahl, som er foredler for engvekster hos Graminor.

EKSPERT: Helga Amdahl er foredler for engvekster hos Graminor. Foto: Marit Glærum
EKSPERT: Helga Amdahl er foredler for engvekster hos Graminor. Foto: Marit Glærum

ET GRASLAND

Engvekster dyrkes på omtrent 60 prosent av det dyrka arealet i Norge. Med sin gode kvalitet og smakelighet er timotei en av Norges mest dyrka fôrvekster. Samlet sett utgjør timotei omtrent 60 prosent av all omsatt, norskprodusert engfrø. Grindstad har vært den mest omsatte timoteisorten i Norge og Norden i veldig mange år, etter at den ble godkjent som sort i 1915. Grindstad blir brukt som målesort i utviklinga av nye sorter som skal være bedre enn Grindstad. Siden Grindstad også ble omsatt i Sverige og Finland i mange år, brukes den også som målesort der.

– Det gir oss mulighet for å sammenligne Grindstad og Liljeros mot hverandre over tid og over flere regioner. Liljeros er en forholdsvis ny timoteisort fra Graminor, med god avling og kvalitet, som ble godkjent i 2014. I forsøk har den nådd spesielt gode resultater på Vest- og Sørlandet, sier Helga.

FINLAND SATSER PÅ KVALITET

Det er såvarefirmaet Lantmännen Agro Oy, tilsvarende Felleskjøpet Agri og Strand Unikorn i Norge, som tester norske sorter i Finland. De har testet Liljeros fra 2011 i både Sør-Finland og Nord-Finland.

– Siden den gang har det vært flere forsøk, før finnene bestemte seg for å satse på Liljeros i 2019. Høy avling og god kvalitet ble avgjørende for valget, forteller hun.

I offisiell, finsk sortsprøving blir det lagt mer vekt på kvalitet enn det gjøres i Norge. Det tas analyser av flere kvalitetsegenskaper. En ny timoteisort, som har god kvalitet, kan bli godkjent i offisiell verdiprøving i Finland, selv med ti prosent lavere avling sammenlignet med målesort.

Annonse

– Flere finske forsøk har vist at Liljeros er noen centimeter lavere enn Grindstad, og dermed hadde mindre legde, sukkerinnholdet i fôret var høyere og når Liljeros skilte seg fra Grindstad i avling, hadde den én til tre prosent høyere avling totalt over tre år, sier foredleren.

Liljeros er nå på den finske sortslista, og i 2020 sendte Graminor de første tonnene av Liljeros til Finland, hvor sorten oppformeres videre og forventes å være tilgjengelig for den finske bonden i 2022.

FINLAND: Avlingsresultater fra finske forsøk, hvor Grindstad og Liljeros ble testet.
FINLAND: Avlingsresultater fra finske forsøk, hvor Grindstad og Liljeros ble testet.

GODE RESULTATER I SVERIGE

I Sverige har såvare- og sortsutviklingsfirmaet Lantmännen testet Liljeros, blant annet mot Grindstad. Liljeros viste tre prosent høyere total avling. Den økte avlinga gjorde størst utslag i første engår og totalt over alle engår. Etter gode resultater i Lantmännen sine egne forsøk ble Liljeros sendt til offisiell verdiprøving i Sverige i perioden 2011–2020.

– Selv om Liljeros har gjort det best i sørlige områder i norsk, offisiell verdiprøving, har den utmerket seg i nordlige områder i Sverige, hvor den har gitt omtrent fire prosent og ni prosent høyere avling, i henholdsvis andre og tredje engår, sier Helga.

LILJEROS: Resultater fra offisielle timoteiforsøk i Sverige. Område Norrland, 2016–2020. Sorten Grindstad er målesort og settes lik 100.
LILJEROS: Resultater fra offisielle timoteiforsøk i Sverige. Område Norrland, 2016–2020. Sorten Grindstad er målesort og settes lik 100.

Resultatene fra de offisielle timoteiforsøkene i Sverige viser en god tendens til høyere avling i Liljeros i andre og tredje engår, som igjen resulterer i to prosent høyere avling totalt over alle tre engår.

– Disse resultatene har ført til at Lantmännen, som i tillegg til å utvikle nye grassorter, omsetter frø på det svenske markedet, bestilte frø av Liljeros i 2020 for å starte oppformering og salg i Sverige, sier hun.

SUKSESS: Liljeros har vist seg å være en yterik sort med egenskaper mye lik Grindstad, og har i forsøk vist spesielt gode avlingsresultater på Sør- og Vestlandet. Foto: Graminor
SUKSESS: Liljeros har vist seg å være en yterik sort med egenskaper mye lik Grindstad, og har i forsøk vist spesielt gode avlingsresultater på Sør- og Vestlandet. Foto: Graminor

LITAUEN TAR LILJEROS TIL EUROPA

I 2019 fikk Graminor en henvendelse fra Agrolitpa, et såvarefirma i Litauen, med ønske om å markedsføre Liljeros i Litauen og resten av Europa. Første forsendelse med frø til videre oppformering i Litauen ble sendt til Litauen i 2020, med en plan om at den skal være tilgjengelig for bonden i Litauen i 2023.

– Utvikling av nye, forbedrede og klimatilpassede timoteisorter, tar hele 25 år. Det skyldes blant annet at timotei og andre grasarter er flerårige, og trenger å testes over flere enn bare ett år om gangen. Det er veldig spennende og nytt med så stor interesse for Graminor sine engvekstsorter fra utlandet. Vi gleder oss til å følge med på Liljeros sin reise videre i Europa, smiler Helga.

Neste artikkel

Ny merkeordning for grasfôra dyr