Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Markdag på Norges største demofelt

Her kan du sammenligne 150 sorter høst- og vårkorn

Demofeltet på Hellerud gård i Lillestrøm skal være landets største i antall og variasjon av høsthvete og speltsorter med nordisk og europeisk opprinnelse. Foto: Norges Vel
Demofeltet på Hellerud gård i Lillestrøm skal være landets største i antall og variasjon av høsthvete og speltsorter med nordisk og europeisk opprinnelse. Foto: Norges Vel

Vil du vite mer om hvordan ulike kornsorter presterer under like forholder bør du ta turen til Hellerud gård i Lillestrøm kommune tirsdag 11. august.

Her arrangeres en markdagen i regi av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Bruksgenbank SA. De skriver i en pressemelding at demofeltet er Norges største i antall og variasjon av høsthvete og speltsorter med nordisk og europeisk opprinnelse.

Mye av materialet er funnet frem fordi man søker etter sorter som egner seg for økologisk dyrking eller har spesielle egenskaper som forbrukerne etterspør. Alt i alt kan du ta i øyesyn over 150 høst- og vårkorn sorter hos Norges Vel på Hellerud i år.

På markdagen vil det bli en visning og gjennomgang av demofeltet og informasjon om arbeidet som nå pågår i Norsk Bruksgenbank SA på området korn.

Demofeltet ble etablert i forbindelse med Nordisk Kornkonferanse for Kulturkorn 2020 som skulle vært på gården i år. Konferansen har blitt utsatt til 2021 på grunn av restriksjoner knyttet til Covid19, men de ulike kornsortene står der.

Annonse

- Kornfeltet representerer noe av det store mangfoldet som har kommet frem i arbeidet med å etablere nasjonale bruksgenbanker. Ved å etablere et demofelt får vi også testet ut hvordan deler av dette mangfoldet presterer under norske forhold, sier Erik Berger, landbruksforvalter i Norges Vel.

I feltet inngår både moderne sortsmateriale og eldre sortsmateriale for å sammenligne hvordan alle sortene presterer under ellers like forhold.

Arrangementet er gratis og har to alternative tidspunkter fra klokken 13-15 og 18-20.

Neste artikkel

Kan tvangsmodne kornet