Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet godkjenner Spotlight Plus til potet

Mattilsynet har godkjent Spotlight Plus som vekstavslutning i potetproduksjon. Men ikke i kombinasjon med risknusing.

Blant annet på markdag med Norsk Landbruksrådgiving og Findus i Solør, viste forsøkene med Spotlight Plus at preparatet fungerte best i kombinasjon med risknusing.
Blant annet på markdag med Norsk Landbruksrådgiving og Findus i Solør, viste forsøkene med Spotlight Plus at preparatet fungerte best i kombinasjon med risknusing.

Alternativ vekstavslutning i norsk potetproduksjon har vært en het potet de siste årene. Årsaken er at plantevernmiddelet Reglone ble faset ut som kjemisk vekstavslutter i 2019-sesongen.

Nylig kom meldinga fra Mattilsynet om at Reglone-erstatteren Spotlight Plus, som har det aktive middelet karfentrazonetyl, er godkjent i bruk som nedsviingsmiddel ut 2023. Men ikke uten et par restriksjoner. Det kan ikke brukes på samme skifte oftere enn hvert tredje år, og det kan ikke brukes etter mekanisk risknusing.

Bruk av Spotlight Plus til nedsviing

Preparatet skal ikke brukes som nedsviingsmiddel etter mekanisk risknusing.

Produkter som inneholder karfentrazonetyl kan ikke brukes på samme areal oftere enn hvert tredje år.

Avstandskrav til vann ved nedsviing er 30 meter. Ved bruk av avdriftsreduserende dyser kan avstandskravet reduseres til 10 meter. Se etikett.

Avstandskrav til vann ved ugrassprøyting om våren er 3 meter. Årsaken er at dosen da er lavere.

Det er ingen krav om vegetert buffersone.

Kilde: Fagforum Potet.

Ikke godkjent i kombinasjon

Paradoksalt nok var det nettopp i kombinasjon med mekanisk risknusing at Spotlight Plus viste gode resultater i forsøk sist sesong, i regi av Norsk Landbruksrådgiving

– Grunnen til av vi knuser potetriset først, er for å fjerne toppen av bladverket, slik at kjemien treffer stengelen og gjør jobben der. I forsøkene viste det at sprøyting med kun en 50 ml+50 ml dose (pr. daa, journ anm.), uten å knuse potetriset først, ikke ga et godt nok resultat, sier Fagkoordinator potet, Borghild Glorvigen i Norsk Landbruksrådgiving.

Hun synes derfor det er synd at Mattilsynet ikke har godkjent plantevernmiddelet i kombinasjon med risknusing.

Annonse

Utfordringer i seine sorter og i dårlig vekstskifte

Det er spesielt produsenter som driver med industripotet, og med seine matpotetsorter som kan få utfordringen med å modne potetene og stoppe veksten med kun bruk av Spotlight, mener Glorvigen.

– I halvtidlig- og tidligsorter, som ikke har like mye potetris, kan strategien med Spotlight uten risknusing gå helt fint, sier Glorvigen.

Når det kommer til at preparatet ikke kan brukes oftere enn hvert tredje år, kan også dette skape utfordringer, ifølge Glorvigen.

– Produsenter som har dårlig vekstskifte på jorda si, vil nå få problemer hvis de tenker å ta i bruk Spotlight, sier Glorvigen.

Søker Mattilsynet om ny dispensasjon

Så langt ønsker ikke Glorvigen å gi noen råd på det dyrkingstekniske. Dette er fordi landbruksrådgivinga har søkt Mattilsynet om dispensasjon til å bruke risknusing dette året.

– Skulle vi få dispensasjon har produsentene flere alternativ enn det ser ut til nå. Får vi det ikke, må vi benytte de mulighetene vi har og gi råd om behandligner med Gozai, som er på dispensasjon for i år, og Spotlight. At produsenter med nyinvesteringer i risknusere fortviler, er ikke vanskelig å forstå, sier Glorviken til Norsk Landbruk.

PS: Spotlight Plus er også godkjent som bekjempelse av ugrasmiddel

Neste artikkel

Danmark gir Reglone-dispensasjon