Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Meitemarkens venner vant høstkornkonkurranse

Vinnerlaget fikk 612 kilo per dekar og dekningsbidrag på 1292 kroner per dekar med høsthvete.

Etter tørkesommeren 2018, med tidlig innhøsting og svært gode forhold for såing av høstkorn, ble det sådd rekordstore arealer med høstkorn i høst.

Ulike strategier

Høstkorn har svært høyt avlingspotensial hvis bonden gjør de rette tiltakene, og for å sette fokus på god agronomi i høstkorndyrkina har Kornprogrammet og Norsk Landbruksrådgiving Øst arrangert høstkornkonkurranse.

Konkurransen har foregått ved at NLR har stått for de praktiske tiltakene i et forsøksfelt, mens lagene har bestemt hvilke tiltak som skulle settes i verk og når de skulle utføres.

– Årets felt ble preget av tørke, men det var likevel forskjeller i valg av strategi, forteller kornrådgiver i NLR-Øst, Jan Stabbetorp.

God byggavling som forgrøde

På grunn av vanskelige innhøstingsforhold høsten 2017, ble feltet sådd 22.september. Forgrøden var god byggavling og kornet med sådd på siltjord med pH 6,3 og P-Al- tall på 9.

Annonse

Vinnerlaget sådde sorten Ellvis og brukte en såmengde på 20 kilo per dekar. Ved såing ble det gjødslet med fem kilo Optistart. Om våren ble det gjødsla med 50 kilo 22-3-10, og 1. juni ble det delgjødslet med 22 kilo Opti-NS.

Med god vekst og normal nedbør, anbefales det å soppsprøyte to ganger i løpet av sesongen, men denne sesongen ble det verken soppsprøytet eller brukt stråforkortingsmidler.

Høyt dekningsbidrag

Vinnerlaget fikk en avling på 612 kilo per dekar med en proteinprosent på 11,9 og en gjennomsnittsbetaling på 3,08 kroner per kilo.

Med salgsinntekter på 1885 kroner per dekar og variable kostnader på 593 kroner, endte de opp med et dekningsbidrag på 1292 kroner per dekar.

Er du interessert i alle lagenes strategier og resultater, kan du lese her.

Vinnerlaget bestod av Jan Erling Yri, Malin Andresen, Kjetil Elvheim, Tor Jacob Solberg og Kristian B. Kylstad. Alle på laget er sisteårsstudenter på studietilbudet "planteproduksjon og driftsledelse" på fagskolen på Hvam.

Neste artikkel

Venter kornavlinger på 1,3 millioner tonn