Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer norske åkerbønner

Betydelig dyrkingspotensial med rette sorter.

BRA: Åkerbønner er en god forgrøde til hvete, og normalt vil det også være en høyere kornavling året etter at man har dyrket proteinvekster. Foto: Tore Glærum
BRA: Åkerbønner er en god forgrøde til hvete, og normalt vil det også være en høyere kornavling året etter at man har dyrket proteinvekster. Foto: Tore Glærum

Rundt 40 sorter av åkerbønner fra hele Nord-Europa vaiet i sommer i vinden på forsøksfeltene ved Senter for klimaregulert planteforskning (avdeling friland) ved NMBU. Flere av sortene skal også prøves ut med forskjellig måter å dyrke dem på, forteller NMBU i en pressemelding.

– Det er det økende ønsket om planteprotein som er dyrket i Norge, som er bakgrunnen for prosjektet, forteller professor i plantevitenskap ved NMBU, Anne Kjersti Uhlen.

Hun leder forskningsprosjektet FutureProteinCrops.

FORSKER: Professor Anne Kjersti Uhlen med noe av årets åkerbønneavling. Foto: Janne Karin Brodin.
FORSKER: Professor Anne Kjersti Uhlen med noe av årets åkerbønneavling. Foto: Janne Karin Brodin.

– Målsettinga er å utvikle kunnskap og plantemateriale, som vil gi økt og markedstilpasset produksjon av belgvekster i Norge, sier Uhlen.

Siden 2017 har det vært en økning i arealet som brukes til proteinvekster, og en ny topp ble nådd i sesongen 2022. Erter og åkerbønner er de mest aktuelle proteinvekstene. Dyrkingspotensialet er faktisk betydelige større enn det som utnyttes i dag.

Annonse

– Fra forsøkene de to siste årene ser vi at de sortene av åkerbønner som blir tidligst modne, blir mye angrepet av soppsykdommer. Så vi trenger nye, tidlige sorter med bedre motstandsevne mot soppsykdommer, sier Uhlen.

Forskernes håp er at noen av de sortene som prøves ut nå, er bedre enn de sortene som dyrkes i Norge i dag, og at disse kan bli dyrket i Norge i løpet av få år.

– Det er opplagt at noen av disse sortene ser lovende ut. Noen utfordringer må vi ta tak i. Forskere fra NIBIO legger ned en stor innsats for å forbedre metodene for å bekjempe sykdommer og skadedyr, forteller Uhlen.

Kvalitetsegenskaper til mat og fôr vil bli tillagt stor vekt i prosjektet. Det gjelder også egenskaper som er viktige for matindustrien med moderne prosesseringsteknologier av erter og åkerbønner.

– Vi trenger å utvikle kriterier for hva som er akseptabel matkvalitet for disse vekstene, sier Uhlen.

Etter hvert som forskerne får mer kunnskap om åkerbønnene, vil de kunne gi bedre råd til bøndene og til såvarefirmaene om hvilke sorter som bør dyrkes.

– Derfor etablerer vi «Forum for proteinvekster», hvor kunnskapsoverføring og kommunikasjon i hele verdikjeden er målet. For vi som driver med forskning, trenger jo hele tiden tilbakemeldinger på hva som er realistisk å få til i verdikjeden, slik at det vi gjør, blir relevant for det som skal skje i verdikjeden, forteller Uhlen.

Neste artikkel

Stadig flere 100-tonnere