Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre matkornimport

Som følge av den gode kornhøsten, er behovet for import av matkornet redusert siden i fjor. Tollkvotene på fôrkvorn er imidlertid større.

Reduksjonen i matkornkvota er omtrent like stor som økningen i fôrkornkvota. Foto: Bethi Dirdal Jåtun
Reduksjonen i matkornkvota er omtrent like stor som økningen i fôrkornkvota. Foto: Bethi Dirdal Jåtun

Som vanlig arrangerte Landbruksdirektoraret auksjon for tollkvoter for korn, høy og kraftfôrråvarer i slutten av november. På denne auksjonen blir det fastsatt kvoter som skal dekke 80 prosent av importbehovet, sammen med kvotene som ble auksjonert i august, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Denne gangen blei det auksjonert bort en kvote på 47 000 tonn matkorn og 99 000 tonn karbohydratråvarer til kraftfôr. Mens kvota er en reduksjon på 21 000 tonn matkorn sammenlignet med i fjor, økes kvota for fôrkorn med 20 000 tonn. Årsaken er at den gode kornsesongen ga større avlingen av mathvete i år enn i fjor, mens det blei mindre fôrkorn, blant annet fordi en større andel av hveten kan brukes til mat, melder Landbruksdirektoratet.

Annonse

For oljefrø endte kvota opp på 6000 tonn, mens det blei solgt kvote for 15 000 tonn mais, og 40 000 tonn melasse. Imidlertid blei ikke hele høykvota solgt, så derfor vil resten bli solgt på ny auksjon i januar.

Neste artikkel

Samarbeid letter investeringene