Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mindre svin- og fjørfekjøtt uten soya

Foto: Marit Glærum
Foto: Marit Glærum

Forskere fra Sveriges lantbruksuniversitet har undersøkt hvordan produksjonen av kjøtt, melk og egg vil måtte endres hvis EU skal produsere så mye mat som mulig, uten å importere soya. De har studert tre scenarier, der EU på forskjellige måter unngår soyaimport uten å bruke mer jord i EU-landene til fôrproduksjon. Basert på de forskjellige scenariene, har forskerne beregnet hvordan det tilgjengelige dyrefôret ville være best fordelt mellom forskjellige dyrearter, for å produsere så mye animalsk protein som mulig. Resultatene viser at produksjonen av hovedsakelig svinekjøtt og fjørfekjøtt vil måtte reduseres betydelig, med mellom 43 og 58 prosent, sammenlignet med dagens produksjon. Forskerne undersøkte også hvordan redusert produksjon av animalske produkter, kunne erstattes av plantebaserte alternativer.

Annonse

– Hvis vi fortsetter å dyrke fôr på så mye av jorda som i dag i EU (cirka 48 prosent), og bruker soyaimport direkte i mat i stedet for i dyrefôr, trenger vi bare å importere rundt en sjettedel av soyaen som importeres i dag til fôr, sier de.

Neste artikkel

Nok et utbrudd i Rogaland