Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå får du mindre betalt for høsthveten

Forventet overskudd gir lavere priser

Degraderer Ellvis: Sår du Ellvis høsthvete i høst, må den selges som fôrkorn neste år. Foto: Morten Berntsen

Norske bønder har nå sådd så mye høsthvete at det forventes at leveransene vil bli vesentlig større enn etterspørselen i matkornmarkedet.

For at prisen i større grad skal reflektere ubalansen mellom tilbud og etterspørsel, har Felleskjøpet bestemt seg for å gjøre endringer i prisene.

Høyere klassefradrag

For høsthvete i klasse 4 vil klassefradraget øke fra - 8 øre til - 13 øre pr kg korn.

For høsthvete i klasse 5 (Ellvis) vil klassefradraget øke fra - 8 øre til - 15 øre pr kg korn.

Proteinbetalingen for Ellvis i klasse 5 vil få høyeste nivå på 13 prosent protein.

Annonse

Satsene for betaling av protein i mathvete vil forøvrig være uendret.

I tillegg vil kravene til hektolitervekt i klasse 4 og 5 endres slik at partier med hektolitervekt på 77 kg og lavere vil avregnes som fôr.

Ellvis blir fôrhvete

Ellvis som blir tatt imot kommende høst vil, om kvalitetskravene er innfridd, kjøpes som mathvete klasse 5. Endringene har til hensikt å bidra til noe lavere omsetningsavgift enn om prisendringene ikke blir gjennomført. Det vil for høsten 2019 ikke bli endringer i kvalitetsbetalingen for mathvete i klasse 1, 2 og 3.

Ellvis sådd høst 2019 blir fôrhvete fra 2020.

Størst etterspørsel etter klasse 1 og 2

Hvetesortene som markedsføres har genetiske forskjeller som gir hvetemel med ulik bakekvalitet. Hvetesorter med tilnærmet like bakeegenskaper blir på mottakene sortert i samme klasse. Klassenes kvalitetsegenskaper reflekterer møllenes kvalitetskrav og betalingsvilje. Møllenes ønske om fordeling av leveranse fra hveteklassene er som en grov regel oppdelt i 50 prosent av volumet fra klasse 1 og 2, 25 prosent fra klasse 3 og 25 prosent av volumet fra klasse 4 og 5.

Neste artikkel

Kornbønder skal få bedre Mirakel-oppskrift