Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå kan du måle karbonlagring i jorda

Med de nye jordanalysene Soil Carbon Check, tilbyr Eurofins Agro en måte å dokumentere hvor mye karbon du har lagra i jorda.

KARBONSJEKK: Nye jordprøveanalyser fra Eurofins Agro kan gi deg svar på hvordan det står til med karbonlagringa i den dyrka marka. Foto: Werner Sveum
KARBONSJEKK: Nye jordprøveanalyser fra Eurofins Agro kan gi deg svar på hvordan det står til med karbonlagringa i den dyrka marka. Foto: Werner Sveum

– Det er mye prat om karbonlagring i jord i landbruket, samtidig som det har vært veldig lite konkrete tall å vise til, sier Ylva Freed, som er administrerende direktør i Eurofins Agro.

– Det vi veit, er at lagringskapasiteten i jord er tre ganger så stor som som i overflatisk biomasse, men uten dokumentasjon på hvordan karbonet lagres i jordbruksjord, får norske bønder lite uttelling for dette, fortsetter hun.

Det ønsket Eurofins å gjøre noe med, og har nå lansert Soil Carbon Check, et nytt jordprøveprodukt som gir svar på hvor mye karbon som er lagret i jorda.

NÅR MAN SENDER INN jordprøver for analyse med Soil Carbon Check hos Eurofins Agro, får man tilbake en rapport som gir svar på hvor mye karbon som er lagret i jorda, og hvor mye av det som er i flyktig eller stabil form.

– Karbon kan lagres på ulike måter, og noen former er mer stabile enn andre. Prøvene sier noe om andelen karbon som sannsynligvis blir værende i jorda, og andelen som kan bli avgitt til atmosfæren som CO2, forklarer hun.

I TILLEGG VIL RAPPORTEN, med tilhørende nettbaserte verktøy, gi noen generelle råd om hvordan man kan øke andelen karbon i stabil form, slik at minst mulig av karbonet forsvinner ut igjen i lufta.

– Med riktig bearbeiding av jorda kan man redusere mengden karbon som blir avgitt som CO2. Det vil følge noen konkrete råd basert på resultatene på prøvene, men vi anbefaler å ta kontakt med landbruksrådgivere som er spesialister på jord og klimasmart landbruk, og få hjelp av dem til å utarbeide konkrete tiltak tilpasset gårdsdrifta, sier Freed.

Det siste man får svar på i rapporten er hvordan karbonlagringa har utviklet seg over tid. Sender man inn flere prøver, vil man derfor kunne følge med på om karbonlagringa øker eller minsker.

Annonse
DIREKTØR: Ylva Freed er administrerende direktør for Eurofins Agro. Foto: Kristin Bergo
DIREKTØR: Ylva Freed er administrerende direktør for Eurofins Agro. Foto: Kristin Bergo

SOILCARBONCHECK-ANALYSE koster rundt 700 kroner per stykk, og sendes inn som helt ordinære jordprøver, som analyseres ved hjelp av NIR-teknologi.

– Vi bruker NIR, fordi det er en effektiv, og rimelig måte å analysere denne typen prøver på. Analysene er kalibrert mot kjemiske analysemetoder, som gir svar på karboninnholdet i jorda. Vi i Eurofins er opptatte av høy kvalitet på prøvene og høy korrelasjon mellom kjemiske referanseanalyser og NIR-analysene, så man vil få gode og nøyaktige svar når man sender inn prøver til oss, forteller hun.

DET NYE TILBUDET fra Eurofins Agro, er det første av et mer helhetlig jordhelse-konsept, hvor man kan sende inn prøver og få dokumentasjon på hvordan det står til med jordhelsa.

– Vi opplever at mange er opptatte av å dyrke på en måte som vedlikeholder jorda for framtida, og ønsker å tilby analyser som gir svar på hvordan det står til med mikroliv, karbonlagring og det biologiske mangfoldet i jorda over tid, sier Freed.

– Vårt ønske er å være en helhetlig aktør som bidrar til lønnsomhet og bærekraftig landbruk, avslutter hun.

Neste artikkel

Får umiddelbare svar på jordprøvene