Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nå tilbyr Nibio frøblandinger til norske blomsterenger

Skal du etablere bievennlige blomsterenger bør blomstene du sår, høre til i norsk natur. I år tilbyr NIBIO spesialproduserte frøblandinger tilpasset norske forhold.

Det er arbeidskrevende å oppformere frø fra ville blomster. De fleste artene blir håndhøsta i flere omganger Foto: Trygve S. Aamlid, Nibio.
Det er arbeidskrevende å oppformere frø fra ville blomster. De fleste artene blir håndhøsta i flere omganger Foto: Trygve S. Aamlid, Nibio.

Frøblandinger til slåtteeng har lenge innholdt importerte arter som valmue og kornblomst, men disse hører ikke til i norsk natur.

Etter flere års innsats med oppformering av frø fra norske villblomster, kan Nibio Landvik nå tilby stedegne blomsterengblandinger tilpasset Sør- og Østlandet. Blandingene inneholder blant annet tiriltunge, engsmelle, prestekrage og rødknapp.

Blandingene vil i år være til salgs hos Felleskjøpet på Sør- og Østlandet.

Insektsvennlige blomster

Annonse

NIBIO har laget én blanding for friskeng og én for skrinnere tørreng. Hver blanding inneholder 17 arter. Det er Nibios insektseksperter som har plukka ut de artene som er viktigst for pollinerende insekter.

Nibio har oppformert frø fra 30 arter og kan også lage spesialblandinger av disse. Enkelte sorter er livsviktige for spesifikke insekter. Rødknapp er for eksempel helt avgjørende for at rødknappsandbia skal kunne overleve.

Arbeidskrevende prosess

Oppformering og frøhåndtering er arbeidskrevende. De fleste artene blir høsta for hånd i flere runder, noe som gjør at en kilo frøblanding, som holder til rundt to mål, koster rundt 12 000 kroner.

Nibios frøblandinger er foreløpig tilpasset sør- og østlandet, men de er nå i gang med å lage en trønders frøblanding. Nibio Særheim har søkt om midler til å lage en egen rogalandsblanding.

I løpet av fem år håper forskerne på Nibio de kan dekke hele landet med lokale, stedegne blomsterfrø.

Neste artikkel

– Vi etterlyste en mer pragmatisk holdning