Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NLR og TINE i tospann

Utvider samarbeidet på grovfôr.

Direktør i TINE Rådgiving Heine Bakke, og direktør i NLR Bjarne Holm. Foto: Jørgen Langaunet, TINE.
Direktør i TINE Rådgiving Heine Bakke, og direktør i NLR Bjarne Holm. Foto: Jørgen Langaunet, TINE.

Det kan virke som det er en trend i tiden å slå hoder sammen for bedre rådgivning. For noen dager siden kunne Nortura og TINE fortelle at de går sammen for å få til bedre økonomi i storfekjøttproduksjonen på melkebrukene. I går kom nyheten om at NLR og TINE nå skal jobbe tettere sammen for å øke verdien på grovfôret.

– Norsk melkeproduksjon er pressa på økonomi, melkemengden øker ikke. Skal vi skape mer verdi, så starter verdikjeden i grasproduksjonen. Å øke verdien på graset er med på å ta ned fakturaen på kraftfôret. I hele næringa snakker vi om en verdiskapning på flere hundre millioner kroner, sier direktør i NLR Bjarne Holm om bakgrunnen for samarbeid mellom de to kompetansemiljøene.

Han legger til at NLR driver rådgiving også i kornproduksjonen. Jo bedre NLR blir på grasproduksjon, jo større rom gir det for å bruke mer norsk korn i kraftfôret, en vinn-vinn-situasjon.

Direktør i TINE Rådgiving, Heine Bakke, minner om vedtaket i TINE-styret, om å øke norsk fôrandel hos melkekua, på sikt opp mot 100 prosent.

– Derfor har vi i TINE satt i gang et pilotprosjekt, der vi setter fôrdyrking på kartet. Vi er nødt til å gjøre noe aktivt. I den sammenheng er vi tydelige på grovfôrbestillinga, der kua trenger godt og rikelig grovfôr. For å få i gang arbeidet har vi mange dyktige fagrådgivere, det har NLR også. Sammen skaper vi et tilbud til bonden i hele landet som gir økt fokus og bedre resultat på fôrdyrking, understreker Heie Bakke.

Holm fra NLR påpeker at jo lenger bort fra fjøsdøra de kommer, jo mer øker kompetansen i NLR.

– Vi er veldig gode på jord, jordhelse og gjødsling, alt for å ta unna bestillinga fra fjøset, der vi lager individuelle planer basert på de enkeltes behov. Også må vi ikke glemme at vi har samme eiere, sier han.

Bakke trekker fram at begge leire har delvis overlappende kompetanse og delvis manglende kompetanse. Men til sammen blir kompetansen komplett. Begge er åpne på at de er konkurrenter men at rådgiverne samtidig må tørre å hjelpe hverandre og anbefale hverandre.

Holm mener bestemt at totalpakken på rådgiving blir større dersom samarbeidet er attraktiv nok for bonden.

– Vi er med å gjøre våre eiere, på begge sider, bedre ved å veksle godt. Tidligere har det vært for tette skott mellom oss. Jeg ser for meg at denne «siloveggen» går ned. Da får bonden mer igjen for pengene.

Neste artikkel

Må legge på prisen med 50 øre kiloen