Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny gjødseltype for poteter, grønnsaker og bær

Inneholder kalium, magnesium, svovel og kalsium.

Debiogodkjent: Den nye gjødseltypen Polysulphate kan brukes til både poteter, grønnsaker, bær, belgvekster og økologisk eng.
Debiogodkjent: Den nye gjødseltypen Polysulphate kan brukes til både poteter, grønnsaker, bær, belgvekster og økologisk eng.

Yara har lansert en ny gjødseltype, Polysulphate, med lavt klorinnhold som er tilpasset poteter, grønnsaker og bær som har et større kaliumbehov enn hva som dekkes med eksisterende gjødseltyper.

Grovkornet granulat

Den nye gjødseltypen er et grovkornet granulat av mineralet polyhalitt som utvinnes i Enland. Mineralet består av kalium-, magnesium-, svovel- og kalsiumsulfat. Sulfatene er vannløselige og tas derfor lett opp av plantene.

Produktet har en kornstørrelsefordeling mellom to og fire millimeter og har spredeevne opp til 36 meter med sentrifugalspreder. Produktet brukes på samme måte som Patentkali, men gjødselmengden er dobbelt så stor. Ved å bruke Polysulphate får også kulturen en betydelig mengde kvalitetsforbedrende kalsium, noe som ikke finnes i Patentkali.

– Dette er spesielt bra kaliumfattige skifter, ettersom disse skiftene også ofte har lave kalsium- og magnesiumverdier. God tilgang til kalsium minsker risikoen for skallproblemer og rustflekker i potet, sier agronom Anders Rognlien i Yara.

Godkjent av Debio

Annonse

Polysulphate kan også brukes til svovelgjødsling av for eksempel belgvekster og vil være en verdifull næringskilde ved økologisk engdyrking. Siden gjødseltypen inneholder 19 prosent svovel, gir en gjødsling på 8-13 kilo per dekar mellom 1,5 og 2,5 vannløselig svovel per dekar, noe som dekker nitrogenfikserende veksters svovelbehov.

Den nye gjødsla er registrert i Debios driftsmiddelregister og er tillatt brukt i økologisk landbruk.

Neste artikkel

Potetfamilie satser på brennevin