Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økende kjølmarkproblem

Mens avlingsødeleggende kjølmark spiser seg gjennom norske potetåkre i et økende tempo, mangler vi gode strategier for å bekjempe skadedyra. Det vil NIBIO gjøre noe med.

BLIR FLERE: Ifølge NIBIO er kjølmark et økende problem i Norge. De spiser hull i poteter og kan gi avlingssvikt i korn. Foto: Erling Fløistad
BLIR FLERE: Ifølge NIBIO er kjølmark et økende problem i Norge. De spiser hull i poteter og kan gi avlingssvikt i korn. Foto: Erling Fløistad

Selv om kjølmark hittil har vært en lite utbredt utfordring i Norge, kan NIBIO melde at de ser en bekymringsfull tendens til at problemet raskt øker i omfang. Kjølmark, som er larven til smellerbillen, spiser både røtter, stengler og knoller på potet og andre rotvekster, og reduserer avlingskvaliteten ved å lage hull og overflatesår på potetene, skriver NIBIO. I tillegg kan det virke som smellerbillen legger egg i korn og grasvekster, og kan forårsake dårlig spiring, vekst og lavere avling, ved at larvene spiser på røttene.

Mens man tidligere har hatt tilgang til insektsmidler som dreper skadedyra, er det i dag svært få tilgjengelige preparater for å få bukt med problemet. Samtidig mangler det informasjon og kunnskap om hvilke kjølmarksarter som finnes i Norge og hvordan man kan sørge for effektiv bekjempelse av disse.

Derfor er NIBIO nå i gang med et prosjekt som skal samle inn larver og biller for å lære mer om kjølmarken og omfanget av problemet. Målet er å kartlegge hvilke arter som finnes i Norge, og hvordan livssyklusen deres ser ut, for å kunne finne effektive bekjempelsestaktikker. Dersom du har problem med kjølmark i åkeren, ønsker NIBIO at du graver opp larvene og sender dem inn, med informasjon om funnsted og plantekultur i åkeren.

Neste artikkel

Sirkulærøkonomisk potetgullindustri