Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økologisk er verre for klimaet

Lavere avlinger fører til at økt areal må brukes til samme mengde mat

Landbruket må produsere 65 prosent mer mat innen 2050, i følge forskerne bak en ny rapport fra World Resources Institute.
Landbruket må produsere 65 prosent mer mat innen 2050, i følge forskerne bak en ny rapport fra World Resources Institute.

Økologisk produsert mat har høyere utslipp av klimagasser enn konvensjonelt produsert mat er konklusjonen i en ny studie publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature denne uka. Grunnen er at lavere avlinger fører til at mer jord må brukes i matproduksjon, noe som igjen vil føre til økte klimagassutslipp.

– Økologisk produserte erter i Sverige gir rundt 50 prosent større utslipp av klimagasser, enn konvensjonelt produserte erter viser studien vår. For svenskprodusert hvete er forskjellen enda større, nesten 70 prosent, sier medforfatter på studien Stefan Wirsenius i en pressemelding.

Han er forsker ved Chalmers tekniske høgskole i Gøteborg og har vært med og utviklet en ny metode for å beregne klimagassutslipp fra endret arealbruk når skog omdisponeres til landbruksjord. Når avlingene er lavere i økologisk produksjon i Sverige fører det til at ny jord må ryddes et annet sted i verden for at vi kan produsere samme mengde mat.

– Større arealforbruk i økologisk produksjon fører indirekte til store utslipp av klimagasser som følge av avskoging. Og dette gjelder også i Sverige. Etter som verdens matproduksjon henger sammen via handel påvirker avskogingen i for eksempel tropene hvordan vi bruker jorda i Sverige. Om vi bruker mer jord for å produsere samme mengde mat bidrar det til større avskoging i verden, sier Stefan.

Til og med økologisk produksjon av storfekjøtt og melk er fra et klima-synspunkt dårligere enn konvensjonell produksjon.

– Etter som økologisk melk og storfe produseres på økologisk fôr vil også det kreve større areal enn konvensjonell produksjon. Men vi har ikke spesifikt regnet på kjøtt og melk og vi har ikke noen konkrete eksempel i studien, sier Stefan.

Annonse

Forskeren bruker en ny måleenhet som han kaller ”koldioxidkostnad”, eller karbondioksid-kostnad, for å beregne effekten av økte klimagassutslipp som følge av avskoging. Måleenheten tar utgangspunkt i hvor mye karbon som finnes lagret i skogen og hvor mye som slippes ut når skogen hugges. Studien skal være blant de første i verden som tar i bruk måleenheten.

– Økt arealbehov som igjen gir økt utslipp av klimagasser har det ofte ikke vært tatt hensyn til i tidligere sammenligninger mellom økologisk og konvensjonell mat. Det er en stor mangel, noe som vår studie viser, og den effekten kan være mange ganger større enn klimagassutslippene som vanligvis har blitt regnet inn. Det er også alvorlig siden vi har som politisk mål å øke økologisk produksjon i Sverige. Om øko-målet innfris vil trolig klimapåvirkningen fra svensk matproduksjon øke kraftig, sier Stefan.

Grunnen til at klimagasser ikke har vært regnet inn i tidligere studier mener Stefan kan være fordi det ikke har vært en god og lett tilgjengelig metodikk for det.

Utfordringen blir å øke kalori-produksjonen med 56 prosent, samtidig som ikke mer av verdens skoger hugges for å gjøre plass til mer jordbruk.
Utfordringen blir å øke kalori-produksjonen med 56 prosent, samtidig som ikke mer av verdens skoger hugges for å gjøre plass til mer jordbruk.

Forskningen som er publisert i Nature er en del av en større rapport fra World Resources Institute der forskerne skriver at basert på dagens økning i matforbruk trenger verden 56 prosent mer kalorier i 2050 enn i 2010. Om ikke bønder øker arealeffektiviteten vil det bety at et areal på størrelse med to ganger Indias landareal for å kunne produsere nok mat til verdens befolkning i 2050.

Forskningsrapporten finnes her:

“Assessing the Efficiency of Land Use Changes for Mitigating Climate Change”

Neste artikkel

Forskerbonden