Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økt etterspørsel av grønnsaker

Kan gå tomt for norske lagerpoteter tidligere enn antatt

Illustrasjonsfoto fra Grønt pakkeri Øst: Foto: Norsk Landbruk
Illustrasjonsfoto fra Grønt pakkeri Øst: Foto: Norsk Landbruk

Ifølge Landbruksdirektoratet har omsetninga av grønnsaker og poteter skutt i været, etter at de strenge koronatiltakene ble iverksatt i Norge. Det settes i sammenheng med den store hamstringa av matvarer som har foregått i norske dagligvarebutikker. Derfor antar Landbruksdirektoratet at det vil kunne gå tomt for poteter på lager tidligere enn antatt, men de anslår samtidig at den økte etterspørselen på sikt vil reduseres. Etterspørselen etter frilandsgrønnsaker har også skutt i været, og pakkeriene står på for fullt for å klare å møte behovet.

Annonse

Se også markeds- og prisinformasjon hos Grøntprodusentenes samarbeidsråd

Neste artikkel

Vil tillate settepotet i løs vekt til hobbydyrkere