Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Presisjonslandbruk på mer enn halvparten av jorda

Danske bønder omfavner presisjonslandbruk

57 prosent av landbruksjorda dyrkes nå med en eller annen form for presisjonsteknologi, viser fersk statistikk fra Danmarks statistikkbyrå.

GPS mest utbredt

Den dominerende formen for presisjonsteknologi er styring med RTK-GPS. Halvparten av det danske landbruksarealet dyrkes nå ved hjelp av slik teknologi, selv om bare 19 prosent av bøndene og maskinstasjonene har slikt utstyr. Det er særlig de store landbruksbedriftene som bruker presisjonsutstyr. Gjennomsnittsstørrelsen på gårder som bruker presisjonsutstyr er på 197 hektar, mens gjennomsnittsstørrelsen gårdene som ikke bruker presisjonsutstyr, er 81 hektar.

Også når det gjelder sprøyting har presisjonsutstyr virkelig gjort et inntog i dansk landbruk. For å unngå dobbeltsprøyting blir 39 prosent av landbruksarealet sprøytet med seksjonsstyring.

Få bruker droner

Annonse

Samtidig øker også bruken av bildedata fra satelitter og droner. Andelen landbruksjord hvor slikt utstyr ble benyttet økte fra tre prosent i 2016 til fire prosent i 2017. Brorparten av dem som bruker droner, bruker bildedata til å overvåke avlingene, mens noe færre bruker det som aktivt grunnlag for differensiert gjødsling.

Noen få bruker teknologien til differensiert sprøyting eller såing. Enda færre bruker avlingssensor, som eksempelvis Yara n-sensor, til måling av nitrogenbehov eller ugrastilstand i åkeren.

Høye kostnader

Når bøndene som ikke bruker presisjonsteknologi blir spurt om hvorfor de ikke bruker dette, oppgis kostnader som den viktigste årsaken.

Undersøkelsen viser også at bønder som nylig har tatt videreutdanning i større grad har tatt i bruk presisjonsteknologi enn bønder som ikke har tatt videreutdanning nylig.

Neste artikkel

Kastrasjonsfrie griser født i USA