Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Prisprognosen for korn er klar

Som markedsregulator, har Felleskjøpet Agri nå utarbeidet den første prognosen for basisprisen på korn for kornåret 2022/2023.

Etter økning i internasjonale kornpriser, og betydelig kostnadsvekst i kornproduksjonen, er målprisen i år betraktelig oppjustert, sammenlignet med i fjor. Foto: Kristin Bergo
Etter økning i internasjonale kornpriser, og betydelig kostnadsvekst i kornproduksjonen, er målprisen i år betraktelig oppjustert, sammenlignet med i fjor. Foto: Kristin Bergo

Prognosen er basert på målprisen som ble fastsatt i årets jordbruksoppgjør, og omhandler derfor ikke oljefrø, som ikke fikk fastsatt målpris i oppgjøret.

Etter årets jordbruksoppgjør, er målprisene betydelig skrudd opp sammenlignet med i fjor. Målprisen på mathvete og havre har økt med 100 kroner per 100 kilo, mens målpris for matrug er skrudd opp med 99 kroner. For bygg har prisen økt med 90 kroner, i forhold til fjoråret.

For mathvete, som har 480 kroner per 100 kilo som ny målpris, stiger basisprisen gradvis fra 365 kroner fra og med uke 27, til en topp på 486 kroner fra uke 49 til uke 11.

Leverer du matrug, er fastatt målpris 431 kroner per 100 kilo, og høyeste pris oppnår du om du leverer mellom uke 30 og 35. Fra uke 35 og fram til neste sesong får du 419 kroner per 100 kilo. Priskurven tar hensyn til at mesteparten av matruget blir levert direkte fra treskeren, skriver Felleskjøpet.

Annonse

Bygg har i år en målpris på 406 kroner per 100 kilo, og får en bratt stigning i pris fra uke 42, før prisen topper seg på 416 kroner mellom uke 49 og uke 11.

For havre er målprisen 393 kroner per 100 kilo, og du får på det meste 404 kroner, mellom uke 48 og uke 10.

Prognosen vil bli justert gjennom sesongen, for at målpris skal bli snittpris for sesongen, skriver Felleskjøpet. Samtidig åpner avtalen for at basisprisen kan ligge høyere enn målprisen forutsetter, dersom de internasjonale kornprisene er høye.

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken