Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rekordstore grasavlinger i 2019

Fjoråret viste seg å være et godt år for grovfôrproduksjon, og bød på dette århundrets foreløpig største grasavlinger.

Fjoråret bød på svært store grovfôravlinger i hele landet. Ikke overraskende ligger Rogaland på topp. Foto: Isak S. Sandberg/Daniel Johnse
Fjoråret bød på svært store grovfôravlinger i hele landet. Ikke overraskende ligger Rogaland på topp. Foto: Isak S. Sandberg/Daniel Johnse

Omregnet til tørrhøy ble det høstet totalt 3,2 millioner tonn gras over hele landet i 2019. Det viser nye tall publisert av Statistisk Sentralbyrå. Det er 58,4 prosent mer enn det som ble høstet under tørkesommeren året før, og det er også den største grasavlinga som er høstet de siste tjue årene.

I fjor ble førsteslåten høstet på til sammen 4,5 millioner dekar, mens seinere slåtter ble tatt på tre millioner dekar. SSB anslår at rundt en halv million dekar graseng gikk med til beiting.

ROGALAND PÅ TOPP

I gjennomsnitt, og omregnet til kilo høy, ble det høstet 727 kilo gras per dekar i 2019. Siden 2000 er 2015 det eneste andre året der grasavlingene lå over 700 kilo per dekar, og da med 708 kilo. Det vil si at 2019 også er dette hundreårets foreløpig største grasavling.

Aller størst ble avlingene som ble høstet i Rogaland. Rogalandsbøndene kan nemlig smykke seg med et gjennomsnitt på hele 952 kilo per dekar. Ingen andre fylker dyrket over 900 kilo per dekar, men Trøndelag og Vestfold kom begge over 800 kilo, med henholdsvis 827 kilo og 804 kilo per dekar. De minste grasavlingene ble dyrket i tidligere Troms og Finnmark, med 343 og 377 kilo per dekar.

Annonse

MESTEPARTEN LAGT I RUNDBALL

Rundt 80 prosent av graset som ble høstet i fjor ble lagt i rundball, mens 16 prosent ble lagt i silo. Resten ble tørka til høy. Mellom første og andreslått økte andelen som ble lagt i rundball noe, mens det ble tørket mindre høy.

Utenom eng, ble det dyrket til sammen 171 300 tonn andre grovfôrvekster. Av dette utgjør raigras 56 prosent, og grøntfôrblandinger av korn 41 prosent. SSB melder at sammenlignet med 2018 gikk avlingen av grøntfôrvekster opp med 47 prosent.

Neste artikkel

Telesporbjelle eksploderte på stuebordet