Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Risikovurderer plantevernstrategiene

Med NIBIOs nye kartbaserte verktøy kan du vurdere risikoen ved ulike plantevernstrategier og se hvilke tiltak som har best effekt.

HJELPEMIDDEL: SYNOPS WEB Norge kan hjelpe til med å skaffe nødvendig dokumentasjon om vurderingene som er tatt om risikoene ved valg av plantevernstrategi. Foto: Kristin Bergo
HJELPEMIDDEL: SYNOPS WEB Norge kan hjelpe til med å skaffe nødvendig dokumentasjon om vurderingene som er tatt om risikoene ved valg av plantevernstrategi. Foto: Kristin Bergo

Som en hjelp for å innfri kravet om å dokumentere at valg av plantevernstrategi har tatt hensyn til risiko for helse og miljø, har NIBIO nå kommet med verktøyet SYNOPS WEB Norge, som vurderer risikoen ved ulike strategier, skriver NIBIO på sine nettsider. I tillegg til risikovurdering skal verktøyet enkelt gi bonden tilgang til begrunnelser og dokumentasjon for plantevernstrategien, som er nødvendig for å oppfylle kravene i plantevernjournalen.

Verktøyet er kartbasert og henter også data fra flere andre informasjonskilder, og kan derfor vurdere strategiene ut ifra stedsspesifikk informasjon om blant annet jordtype, topografi og værforhold, i tillegg til å ta plantevernmidlenes egenskaper med i beregningene. Slik kan modellene finne ut hvordan forholdene på ulike skifter påvirker hvilke strategier som medfører lavest risiko for avdrift eller avrenning.

I tillegg kan modellene som brukes i SYNOPS WEB Norge, hjelpe brukeren med å vurdere hvilke tiltak som vil ha best effekt på de aktuelle skiftene.

Annonse

Modellverktøyet er utviklet over flere år som et samarbeid mellom NIBIO og Julius Kühn Institut i Tyskland, og er nå lagt tilgjengelig for alle på NIBIO sine nettsider.

Neste artikkel

Kostbart glyfosatforbud