Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rødt og mørkerødt LED-lys gir best forgroing

Forskere ved NIBIO har undersøkt hvordan forgroing av settepotet ved bruk av LED-lys kan optimaliseres, for å spare på strøm- og energikostnader.

NIBIO-forskere har undersøkt hvordan lysgroing av potet kan gjøres på en mest mulig effektiv måte. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo
NIBIO-forskere har undersøkt hvordan lysgroing av potet kan gjøres på en mest mulig effektiv måte. Foto: Liv Jorunn D. Sagmo

Ved å utsette settepoteter for litt varme i seks til åtte uker før de skal settes, vil potetene sette groer, og kan begynne å vokse så fort man setter dem i jorda ute. Slik gir forgroing muligheten til å tjuvstarte litt på våronna, og bidrar til å gjøre vekstsesongen lenger.

En utfordring med forgroing er at settepotetene kan utvikle groer som er lange og tynne, dersom de settes til forgroing uten tilstrekkelig lys, og slike groer kan knekke av når poteten settes i jorda. Når settepoteten utsettes for lys, hemmes veksten og bidrar til at groene blir korte og robuste.

– Grunnlaget for undersøkelsene var å finne ut om vi kan bruke LED-lys enda mer effektivt, ved bruk av farge på lyset og ved å se på hvor mye lys som må til for å virke hemmende på groene, forteller Jørgen A. B. Mølmann, som er forsker ved Divisjon for matproduksjon og samfunn i NIBIO.

Hans forskergruppe fant ut at lysgroing ved bruk av rødt og mørkerødt lys, er mest effektivt for å hemme veksten av groer, slik at de ikke blir for lange og tynne. Blått og grønt lys hadde ikke like god effekt.

Annonse

Samtidig oppdaget de at settepotetene ikke nødvendigvis trenger lys døgnet rundt, men at med høy lysintensitet kan det holde å gi lys til potetene i tolv timer per dag.

– Vi tror at det kan være gunstig med en blanding av rødt og mørkerødt lys, og at man trolig også kan redusere antall timer i døgnet potetene får lys, for å spare ytterligere kostnader, forklarer han.

Neste artikkel

Vil tillate settepotet i løs vekt til hobbydyrkere