Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Så mye fikk en gjennomsnittlig tørkeramma bonde i erstatning

Rekordhøye utbetalinger, selv om 3700 søknader ikke er behandla

Rekordhøye utbetalinger: Tørkeramma grasprodusenter fikk i gjennomsnitt 171 000 kroner i erstatning etter tørkesommeren 2018. Foto: Camilla Mellemstrand

Nye tall viser at tørkesommeren 2018 har gitt rekordhøye erstatningsutbetalinger til bønder i Sør-Norge.

Foreløpig er det utbetalt 1,6 milliarder kroner i erstatning til bønder som fikk avlingene sine ødelagt på grunn av tørkesommeren.

Gjennomsnittlig utbetaling per søker ligger på 142 000 kroner.

For grovfôrprodusenter ligger snittet på 171 000 kroner.

Så langt har 76 prosent av den totale erstatningssummen gått til grovfôrprodusenter.

Tredjeslåtten redda ikke avlingene

Annonse

Et stort flertall av søkerne som har fått ferdigbehandlet søknadene sine er bosatt i Oppland, Akershus, Buskerud, Østfold og Hedmark.

– Vi ser at mange fylker har mottatt flere søknader enn prognosene tidlig i høst tilsa. Dette kan skyldes at det i prognosen ble regnet med en 3. slått, men at mye nedbør på høsten særlig i Trøndelag og på Vestlandet førte til lave avlinger på slutten av sesongen. Dessuten er det vanskelig å lage prognoser over såpass omfattende tørkeskader, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Også i Rogaland og Hordaland kom det langt flere søknader enn man estimerte på forhånd. En av årsakene er også her de store nedbørsmengdene som kom på høsten og som skadet avlingene.

Gjøvik på topp

Gjøvik er den kommunen med de største erstatningsutbetalingene i landet. De fem kommunene som er på topp ligger alle i Oppland/Hedmark. I tillegg til bøndene i Gjøvik har bøndene i Ringsaker, Østre Toten, Gran og Gausdal fått utbetalt mest i erstatning.

Uklart for kornbøndene

Blant de 3 700 søknadene som ennå ikke er behandlet er rundt 2 400 av dem kornprodusenter. Mange av disse vil få utbetalt erstatning. Per i dag ligger snittutbetalingen for kornbøndene på 94 000 kroner per sak. Ved årsskiftet viser fordelingen mellom de ulike vekstgruppene at grovfôrprodusentene var dem som ble hardest rammet av tørkesommeren.

Neste artikkel

Slik er erstatningsreglene for frostskader i frukthager