Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Seinere enn Reglone

Preparatene som kan erstatte Reglone til vekstavslutning må brukes tidligere

I fjor gjennomførte NLR feltforsøk for å sjekke midler som kan erstatte Reglone som ble forbudt fra 2020. Foto: Borghild Glorviken NLR
I fjor gjennomførte NLR feltforsøk for å sjekke midler som kan erstatte Reglone som ble forbudt fra 2020. Foto: Borghild Glorviken NLR

Konklusjonen fra ni demonstrasjonsfelt i 2019 er at kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus har fungert god, men at Gozai og Spotlight Plus virker saktere enn Reglone, skriver Norsk Landbruksrådgivning på sine nettsider.

Fram til år har det vært vanlig å bruke Reglone eller Retro, med virkestoffet dikvat, for å avslutte veksten i potetproduksjon. Av og til i kombinasjon med risknusing. Men fra og med i år ble dikvat forbudt å bruke og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har sett på alternative metoder.

Borghild Glorviken i Fagforum Potet i NLR skriver at da prosjektet startet var det tre aktuelle virksomme stoffer å prøve ut; karfentrazonetyl (Spotlight Plus), pyraflufenetyl (Gozai) og pelargonsyre (Beloukha).

I de norske forsøkene har NLR prøvd ut Gozai og Spotlight i tillegg til risknusing.

Forsøkene er foretatt over hele landet på ni demonstrasjonsfelt fra Målselv i nord til Søgne i sør.

Potetriset ble gradert på en skala fra 1 til 100, der 100 betyr at riset er helt grønt og i god vekst, i tillegg til at graden av nedsviing og gjenvekst ble undersøkt.

Første registrering ble utført rett før første behandling. Deretter ble det utført registreringer ved to til tre, fire til fem, ti og 15 dager etter første behandling.

Ved høsting ble det gjort vurderinger av knollenes evne til å slippe riset og det ble tatt avlingskontroll. I tillegg ble det tatt ut prøver for vurdering av skallkvalitet, vanlig knollkvalitet, tørrstoff og brutto avling ble sortert etter størrelse, forklarer Glorviken.

Ved høsting ble det gjort vurderinger av knollenes evne til å slippe riset og det ble tatt avlingskontroll. Illustrasjonsfoto: Morten Berntsen
Ved høsting ble det gjort vurderinger av knollenes evne til å slippe riset og det ble tatt avlingskontroll. Illustrasjonsfoto: Morten Berntsen

NLR konkluderer med at de nye midlene virker saktere enn Reglone, og at vekstavslutningen derfor må starte tidligere enn det man har gjort med Reglone. Behandling Gozai og Spotlight fører til at knollene henger fast på riset i større grad enn det de gjør etter behandling med Reglone.

Annonse

Generelt slapp knollene godt, med en tendens til litt bedre der det var risknust eller behandlet med Reglone. Gozai og Spotlight Plus virker senere enn Reglone, men har etter 2 behandlinger gitt nedvisning av det meste av potetriset rundt to uker etter siste behandling. Kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus har fungert godt.

For å få til god vekstavslutning er det viktig at potetplantene ikke har for frodig ris, men har startet naturlig avmodning. For sorter med liten bladmasse og god avmodning som for eksempel Innovator og Lady Claire, kan delt dose med Gozai eller Spotlight Plus gi god nok virkning, mener NLR.

Spotlight Plus ble søkt godkjent i januar 2020 av FMC, og ligger fortsatt til behandling i Mattilsynet. Søknaden skal være sluttbehandlet før vekstavslutningen normalt starter i vekstsesongen 2020. Preparatet er i dag godkjent til bruk i potet i Sverige, men ikke i Danmark.

Gozai har vært brukt på dispensasjon i Danmark i 2018 til risdreping i settepotet når andre metoder ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Verken Spotlight Plus og Gozai er like effektive til risdreping som Reglone.

Ofte må de brukes i kombinasjon med Reglone eller risknusing for å oppnå tilfredsstillende effekt. De skal begge være gode på å drepe stengler, men bruker lengre tid før riset er vissent.

Dette er en forkortet versjon av artikkelen som kan leses i sin helhet hos Norsk Landbruksrådgivning.

Neste artikkel

– De må ta en beslutning!