Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
KAPASITET: Landbrukssjefene sier de ikke har kapasitet til å jobbe med arealbytte. Foto: Magnar Forbord
KAPASITET: Landbrukssjefene sier de ikke har kapasitet til å jobbe med arealbytte. Foto: Magnar Forbord

Ser potensialet, men har ikke kapasitet

– Vi har dessverre ikke kapasitet til å jobbe med arealbytte, sier Dag Kjetil Gjerdrum, fagsjef for landbruk i Åsnes og Våler.

Kommunene Åsnes og Våler var med i oppstarten av Landfrag-prosjektet og kartla hvem som leide hvilke arealer.

– Vi hadde et åpen møte der vi hadde invitert lokale bønder. Der var det ikke så stor stemning for at vi skulle gjøre noe, sier Gjerdrum.

Han mener likevel at det er et stort potensial i kommunen for å oppnå gevinster ved arealbytte.

– Vi fant ut at dette var så ressurskrevende å jobbe med, at vi ikke har kapasitet til det. Vi må prioritere de lovpålagte oppgavene. Da blir det markedet som fortsatt skal styre, sier Gjerdrum.

Annonse

Landbrukssjef i Follo, Lars Martin Julseth, mener det er lite realistisk at det offentlige skal gå inn og gripe inn i avtaler som er inngått mellom grunneiere og gårdbrukere.

– Dette er et fritt marked. Den som er villig til å betale mest, får den beste jorda.

Julseth sier at det er relativt korte avstander mellom skiftene i Follo, i forhold til andre steder i landet.

– Men det kan likevel bli opptil et par mil å kjøre til skiftene for enkelte bønder.

Lars Martin Julseth sier landbrukskontoret har god oversikt over hvilke eiendommer som eies og leies.

– I systemet for produksjonstilskudd kan vi ta ut rapporter om disponering av landbrukseiendommene på gårds- og bruksnummer. Det oppgir gårdbrukerne når de søker om produksjonstilskudd.. Det gjenstår kun å sette dette i system. Fikk vi midler til å gjøre dette, kunne vi lage en slik oversikt, sier Julseth.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kan spare mye på arealbytte