Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sjekker plantestress med sensorer

Utvikler metoder for gjødsling og soppbekjempelse når plantene er stresset.

Krzysztof Kusnierek, forsker ved NIBIO, bruker ulike sensorer for å måle om plantene er stresset. Sensorene skal skille mellom stress som skyldes vann, soppsjukdom eller nitrogenmangel. FOTO: NIBIO

Forskere ved NIBIO Apelsvoll er i full gang med å utvikle systemer og metoder for stedsspesifikk gjødsling og sykdomskontroll når flere stressfaktorer for plantene opptrer samtidig, gjennom prosjektet Stressless.

– N-sensoren og tilsvarende utstyr er godt egnet til å beregne nitrogenbehovet ved gode forhold, men når andre stressfaktorer påvirker plantene, slik som vannproblemer eller sjukdom, kan sensorer bli lurt, sier Krzysztof Kusnierek, forsker ved NIBIO Apelsvoll.

LES OGSÅ: Väderstad øker presisjonen med ny såfrøsensor

UTVIKLING AV PRESISJONSLANDBRUK

Presisjonslandbruket har utviklet seg fra å gi en behandling over hele skiftet, via oppdeling av skiftet tilpasset maskinens bredde, til behandling av enkeltplanter.

– Presisjonslandbruk er å gjøre de riktige tingene til rett tid, sier Kusnierek.

Hovedmålet med Stressless-prosjektet er å utvikle systemer for stedsspesifikk gjødsling og soppsjukdomskontroll i korndyrking, som håndterer kombinasjoner av ulike stressfaktorer som plantene utsettes for. Dette skal skje ved hjelp av tidligere kunnskap og gjennom å velge de beste og mest relevante sensorene som er tilgjengelige i dag.

Prosjektets mest kritiske FoU-utfordring ligger i omforming av den omfattende informasjonen som samles inn, med et vidt spekter av tekniske innretninger til agronomisk, meningsfylte beslutninger.

Annonse

LES OGSÅ: Anbefaler tidlig delgjødsling av bygg

FIRE ARBEIDSPAKKER

Prosjektet deles opp i fire arbeidspakker, hvor forskerne vil utvikle metoder for å skille mellom stressfaktorer som kan oppstå i plantene. Det er her snakk om å skille stress som skyldes vann, sykdom og nitrogen. De skal også finne metoder for optisk deteksjon av soppsjukdommer på et tidlig stadium.

– Soppsykdommer kan måles med sensorer før man kan se symptomer i åkeren. Ved hjelp av thermofotografering kan vi se om planter i åkeren har «feber», forklarer Kusnierek.

Videre skal det utvikles beslutningsstøtteverktøy for stedsspesifikk gjødsling og sjukdomsbehandling som plantedyrkere kan bruke på egen gård. Den siste arbeidspakken omhandler formidling av forskningsresultater.

LES OGSÅ: Stor variasjon i utslag for soppsprøyting

Neste artikkel

Mener melkebruk står for hopp i angus-semin