Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skal øke produksjonen av sunn mathavre

Bedre havrehelse skal styrke matsikkerheten, øke verdiskapinga og sikre forbrukerne trygg og sunn havre.

NORSK: Målet er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent, og opp til 90 prosent i 2030. Foto: Anbjørg Engen
NORSK: Målet er å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent, og opp til 90 prosent i 2030. Foto: Anbjørg Engen

I fjor ble «Partnerskap for matkorn og planteproteiner» stiftet, som et samarbeid som favner både dagligvarebransjen, næringsaktører og forskningsinstitusjoner.

Partnerskapet har som mål å øke andelen norsk korn i matproduksjon fra dagens cirka 50 prosent, og opp til 90 prosent i 2030, skriver Norsk Havreforening i en pressemelding.

FOR Å NÅ MÅLET HAR MAN opprettet havrehelseprosjektet for å identifisere strategier som fremmer økt produksjon og bruk av mathavre. Det er Nibio som står i spissen for prosjektet, som også inkluderer samarbeidspartnere som Norgesmøllene, Fiskå Mølle, Strand Unikorn, Tine, Yara, Graminor, Kimen Såvarelaboratoriet, Nofima, NMBU og NLR.

Havrehelseprosjektet har søkt om forskningsmidler for å forske på søknader på dyrking, sykdom og sopp, utvikling av nye havresorter med enda bedre helseeffekter, og til generell produktutvikling.

HAVREHELSEPROSJEKTET HAR planlagt prosjektperiode fra 1. april 2023 og fire år framover. 20 prosent av budsjettet på 19 millioner kroner er finansiert av næringspartnerne, mens det også er søkt om midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA).

I tillegg til hovedmålet om selvforsyning og lønnsom produksjon har havrehelseprosjektet også fire definerte delmål:

Annonse

– PROSJEKTET ER UNIK I DEN tverrfaglige tilnærmingen som involverer forskningskompetanse innen landbruk og matkjemi, så vel som samarbeidspartnere som representerer alle trinn i kornproduksjonskjeden. Det være seg fra sortsforedling, såvareanalyse, gjødselprodusenter, rådgivingstjeneste, kornmottak, møller- og næringsmiddelindustri. Prosjektet vil derfor være en velegnet arena for å diskutere og identifisere tiltak som er vesentlige for å sikre en fremtidig god kvalitet av havre og som kan stimulere til økt norsk produksjon og forbruk av mathavre, sier forsker og prosjektleder, Ingerd Skow Hofgaard, i Nibio.

Egil Olsvik, som er styreleder i Partnerskap for matkorn og planteproteiner, krysser fingrene for at prosjektet vil få de midlene som skal til for å gjennomføre.

– Vi ser med spenning fram mot svaret på søknaden om forskningsmidler. Målet til Partnerskapet for matkorn og planteproteiner er å bruke forskningen og utviklingen til å øke bruken av norsk korn og proteinvekster i mat. Vårt formål er derfor helt i tråd med havrehelseprosjektet, sier han.

Neste artikkel

– Mulig vi burde ha ventet med kalkinga