Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skjerpede proteinkrav krever riktig gjødslingsstrategi

Vinteren har så vidt begynt å slippe taket mange plasser i Norge. Mange høstkorndyrkere går og venter på at jorda skal bli kjørbar, og noen har allerede kjørt ut den første gjødsla til høstkornet.

Bernt Hoel hos Yara har følgende råd om gjødsling av høsthvete:

– Har høsthveten overvintra bra, er det i de fleste tilfeller realistisk å forvente avlinger fra 700 kg/daa og oppover, forutsatt god agronomi og oppfølging i vekstsesongen. Første gjødsling gis ved vekstart om våren, så snart det er kjørbart. Plantene trenger moderate mengder næringsstoffer de første ukene, så 8-10 kilo N/daa vil normalt være tilstrekkelig ved første gjødsling. Hensikten er å gi åkeren en god start og legge grunnlaget for videre utvikling.

Ved strekking

Neste runde med gjødselsprederen bør være gjort før høsthveten går inn i sin mest intensive vekstperiode.

– Når strekningsveksten begynner, følger en periode med intenst næringsopptak, og da må plantene ha tilgang på næring. Ren nitrogengjødsel med svovel er godt tilpasset denne første delgjødslinga, et alternativ er Fullgjødsel, der jordprøvene viser lave fosfor- og kaliumverdier. God svovelforsyning er viktig for N-effektiviteten, samt for å optimalisere proteindannelsen. For normalt bra åkrer er 6-10 kilo N/daa et passende nivå ved denne tildelinga. Sjekk åkerens status, og eventuell utvasking, ved å legge inn egne data i tjenesten «Beregning av N-status» på NIBIOs nettsider, og tilpass mengden etter dette.

Proteingjødsling

Annonse

Fra 2017 skjerpes proteinkravet i hvete, der nedre grense for matkvalitet heves fra 11,3 til 11,5 %.

– For å bestå eksamen i proteininnhold, behøves godt forarbeid. Gjødsling omkring aksskyting er obligatorisk i høsthvete. Hvor mye nitrogen som trengs, avhenger av avlingspotensialet, frigjøringa fra jorda og hvor mye som er tilført tidligere i sesongen. Målinger med Yaras håndholdte N-Sensor i nullruter i forsøksfelt i høsthvete, er en metode for å kartlegge situasjonen (se faktaboks om N-prognoser over). Aktuelle tidspunkt for denne gjødslinga er fra flaggbladstadiet til aksskyting, og oftest vil behovet være i området 2-6 kg N/daa. Gjødsler man tidlig i dette tidsrommet, får man mer avlingsrespons og mindre proteinrespons, i forhold til om man gjødsler seint.

LES OGSÅ: Hovedgjødslinga gjøres i strekningsveksten

Neste artikkel

Bytta ut gjødseltrekket med oppsamlingsrobot