Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik blir koronaerstatninga for grøntnæringa

Husk å melde fra til kommunen så snart du vet om eller mistenker tap knyttet til manglende arbeidskraft

Mange norske produsenter har opplevd problemer med å skaffe nok arbeidskraft som følger av koronapandemien. Illustrasjonsfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Mange norske produsenter har opplevd problemer med å skaffe nok arbeidskraft som følger av koronapandemien. Illustrasjonsfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Reiserestriksjoner og uforutsigbarhet rundt tilgang på sesongarbeidere i bær- og grøntnæringa har vært en het potet siden i vår.

Mange norske produsenter har opplevd problemer med å skaffe nok arbeidskraft som følger av koronapandemien. I vår ble partene i jordbruksoppgjøret enige om å utvide erstatningsordningene for avlingsskade med midlertidige bestemmelser, ment for 2020.

– Nå er det nye regelverket på plass, skriver Landbruksdirektoratet.

Ordningen har som formål å sikre produsenter med arbeidsintensive grøntproduksjoner mot store tap på grunn av restriksjoner i forbindelse med pandemien, heter det på direktoratets nettsider.

Annonse

Ikke bra nok

Gartnerhallen har allerede påpekt at erstatningsordningen ikke er tilstrekkelig for produsentene som rammes av mangel på sesongarbeidskraft. Dette fordi ordningen ikke vil gjelde redusert bemanning tidligere i sesongen, kun innhøsting.

– At ordningen nå også er avgrenset til kun å gjelde mangel på arbeidskraft i innhøstingen, gjør ikke saken bedre. Det er flere eksempler på at redusert bemanning også tidligere i sesongen, f.eks. i forbindelse med planting og ugressbekjempelse, har medført redusert produksjon, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen i en pressemelding.

Hever taket til to millioner kroner

Som med ordinær avlingsskadeerstatning kan det bare gis erstatning for produksjonssvikt ut over 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe.

Vanligvis er taket for erstatning på 750.000 kroner per vekstgruppe, men for 2020 er dette taket hevet betraktelig, til to millioner kroner.

«For skadeåret 2020 kan det likevel utbetales inntil 2 000 000 kroner i erstatning innenfor hver enkelt av vekstgruppene frukt, bær, grønnsaker og poteter.» heter det i den nye forskriften på lovdata.no.

Så snart man vet eller mistenker et tap knyttet til mangel på arbeidskraft på grunn av koronapandemien, skal det meldes til kommunen. Søknadsfrist for erstatning er satt til 31. oktober.

Neste artikkel

Lav lønn, høy motivasjon