Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik er reglene for salg av eget såkorn

Oppdaget ulovlig salg av såkorn på facebook

Foto: Marit Glærum
Foto: Marit Glærum

Er det lov å selge eget såkorn til andre kornbønder? Svaret er i hovedsak nei.

– Du har lov til å spare og rense eget såkorn, men ikke drive med kommersielt salg til noen andre. Dette i følge daglig leder Kristin Børresen i Graminor AS.

Ulovlig salg på facebook

Denne påminnelsen om regelverket har bakgrunn i flere hendelser det siste året.

– Vi vet at det har forekommet privat kjøp og salg av eget såkorn via fagrupper på facebook. Vi fikk melding inn til styret i desember i fjor, og derfor ønsker vi å minne om regelverket, forteller Kristin Børrensen til Norsk Landbruk.

– Det er kun registrerte såvareforetninger som felleskjøpene og Strand Unikorn som har lov til å selge såkorn, sier hun.

Men det finnes selvfølgelig unntak. Det er lov for en bonde å gi bort såkorn til naboen, og få dekket kostnader med rensing.

– Men bonden skal altså ikke tjene på salget, sier Børresen.

Bonden kan ikke drive med kommersielt salg, men har lov til å gi bort til naboen, forteller Graminor-sjef Kristin Børrensen. Foto: Øystein Heggdal
Bonden kan ikke drive med kommersielt salg, men har lov til å gi bort til naboen, forteller Graminor-sjef Kristin Børrensen. Foto: Øystein Heggdal

Krevende sesong

Annonse

Det er Graminor AS som har ansvar for utvikling av plantesorter til jord- og hagebruksnæringen i Norge, og som er sortseiere. De vil naturligvis tape lisensinntekter når produsenter selger og kjøper av hverandre.

Børrensen tror ikke at det ulovlige salget er gjort med vond vilje, men har bakgrunn i den krevende sesongen produsentene legger bak seg, i tillegg til lite kjennskap til regelverket.

– Etter tørkesesongen 2018 ble produsentene oppmuntrer til å spare og rense eget korn, noe de har full rett til og som er viktig i beredskapssammenheng, sier Børresen.

For lite norsk såkorn?

I oktober sist høst, skrev Norsk Landbruk at det var for lite norsk såkorn. Prognosene av det totalte kornvolumet lå på halvparten av gjennomsnittet for de siste fem årene. Felleskjøpet antok at situasjonen for såkorn var lik, at det rett og slett ble for lite norsk såkorn.

Men såvareforretningene har importert såkorn, for å dekke opp. Dette forteller plantekultursjef Jostein Fjeld i Strand Unikorn.

– Vi har meget god tilgang, både tidlige og seine sorter innenfor bygg, hvete og havre, sier Fjeld til Norsk landbruk.

Trolig situasjonsbetinget

Bjørn Stabbetorp i Felleskjøpet Agri mener at det private salget av såkorn har vært situasjonsbetinget.

– Mange har vært veldig skeptiske til om det vil være såkorn tilgjengelig. Og dette er trolig skjedd i beste mening. Jeg tror ikke vi skal beskylde folk for mer enn som så, sier Stabbetorp til Norsk Landbruk.

Neste artikkel

Styrer gården fra rullestolen