Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Slik får du kyrne til å spise høymole

Unge hunndyr er enklest å lære opp

Vanligvis forsyner kyrne seg av gras og kløver, mens de lar ugras som høymole stå igjen. Men det er mulig å lære opp kyrne til å inkludere også høymola i dietten sin, mener grovfôrrådgiver Maren Holthe i Norsk Landbruksrådgiving.

– Å få dyra til å spise ugras har mange fordeler. Plantene er næringsrike og dyra kan legge på seg fortere, det blir mer fôr ute på beitet og du kan bruke mindre innsats og penger på å kontrollere ugraset, skriver hun i siste nummer av Økologisk landbruk.

Unngå giftige planter

Rådgiveren understreker at det er viktig med god plantekunnskap før du går i gang med opplæringen.

– Planter som produserer giftstoffer må du holde deg unna, men torner, pigger, hår, bitterstoffer eller vond smak er ingen hindring i å lære seg å spise ny kost, forteller rådgiveren.

Hun mener det er mest hensiktsmessig å trene opp unge hunndyr.

– Ungdyr er ofte mer nysgjerrige og har ikke innøvde beitevaner. Hunndyr blir ofte lenger i flokken enn hanndyr og lærer bort beiteadferd til sine avkom og resten av flokken, forklarer rådgiveren.

Fem dagers tilvenning

Annonse

En strategi for å venne kyrne til å spise ugras, er å fôre dyra fast med et nytt, næringsrikt fôrmiddel som korn, korn med melasse, epler, poteter eller grønnsaker.

– Dette gir dyra en positiv opplevelse ved å spise noe nytt og gir dem trygghet i å ville prøve ut nye innslag, skriver Holthe. Hun oppfordrer til å fôre dyra med ny fôrtype to ganger om dagen i fire dager, før man den femte dagen bytter ut en av rasjonene med ugras.

– I teorien vil de spise dette fordi det blir en del av “å spise noe nytt”-rutinen, sier rådgiveren.

Bland med kraftfôr

En annen strategi er å blande inn mer og mer ugras i kraftfôret, inntil dyra bare spiser ugraset. En av bøndene som har prøvd dette er Trond Qvale på Horgen gård i Nes i Akershus. Han har, i følge Holthe, trent opp kyrne til å se på høymole som en del av dietten.

Ved å blande melasse og litt mineraler med finkuttede høymoleblader, gjorde han dyra vant med ugraset. Dressing og kutting ble gradvis redusert og femte dagen spiste kuene hele høymoleblader fra kraftfôrbøtta.

– Da dyra ble sluppet ut på beite igjen spiste de som vanlig først gras og kløver, men da det var tomt for den foretrukne maten gikk de over på høymolene og spiste opp bladene, noe de ikke gjorde før opplæringen, skriver Holthe i Økologisk landbruk.

Ifølge rådgiveren vil ikke beiting av bladene fjerne høymola, men sette den tilbake slik at den kanskje har dårligere gjenvekst og produserer mindre frø.

Neste artikkel

VIDEO: Lammingstips