Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Søknadstrøbbel for Reglone-erstatter Spotlight Pluss

Alle satte sin lit til Spotlight Plus som erstatter for vekstavslutteren Reglone. Nå er søknaden til Mattilsynet trukket.

– Nordisk Alkali trakk søknaden om godkjenning på Spotlight Plus i forrige uke. Dette skjedde etter at vi ba dem oppdatere noe av dataene med de seneste studier, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Louise Elisabeth Arnesen, region Stor-Oslo til Norsk Landbruk.

Dette betyr at søknaden, som alle norske potetdyrkere ventet svar på før jul, ikke er under behandling.

– Vi har ingen søknad å behandle, sier Arnesen i Mattilsynet.

Hun kjenner ikke årsaken til at søknaden er trukket.

Sender ny søknad denne uka

2019 er siste året at sprøytemiddelet Reglone er godkjent som vekstavslutning i potet. Fra årsskiftet står derfor norske produsenter uten noe alternativ til kjemisk vekstavslutning.

Trond Anstensrud i FMC.
Trond Anstensrud i FMC.

Norske produsenter har nå satt sin lit til Spotlight Plus som arvtaker.

Trond Anstensrud, som er plantevernmiddelselskapet FMC sin representant i Norge, forteller at det var firmaet Nordisk Alkali som i sin tid sendte søknaden til Mattilsynet. Ansvaret for plantevernmiddelet senere er overdratt at FMC.

– FMC har ikke søkt Mattilsynet på nytt, i frykt for at Spotlight Pluss skulle miste plassen i køen, sier Anstensrud.

Det er gjennom Norsk Landbruk at Anstensrud, får nyheten om søknaden er trukket.

FMC jobber nå med en ny søknad om bruk av Spotlight Plus som skal sendes denne uka. Nå med FMC som ansvarlig søker.

Annonse

Ingen avtale mellom FMC og Nordisk Alkali

Jørn Engvang i Nordisk Alkali forteller at det ikke lenger foreligger en avtale mellom FMC og Nordisk Alkali.

– Vi har hatt noen kommersielle diskusjoner med FMC, men de har ikke ønsket å lage en avtale om å overta ansøkningen hos Mattilsynet. Derfor ble søknaden trekt, sier Engvang til Norsk Landbruk.

Han ser at situasjonen er kritisk for norske produsenter, som nå står uten kjemisk vekstavslutning. Han foreslår flere alternativer.

– For eksempel Gozai, som har vært brukt på dispensasjon i forsøk i Norge, og et biologisk produkt med pelargonsyre, som heter Beloukha, sier Engvang til Norsk Landbruk.

Gozai formidles av Nordisk Alkali.

Det Norsk Landbruk kjenner til, skal det være en dispensasjonssøknad på Gozai på vei til Mattilsynet.

Kan få raskere behandling

Trond Anstensrud synes det er synd at plantevernmiddelfirmaene ikke har klart å komme til foretningsmessig enighet.

– Det er dumt hvis dette går utover produsentene, sier Anstensrud.

– Vi gjør alt vi kan for å få ferdig saken. Og vi har godt håp om at Spotlight Plus blir godkjent i Norge som den er i Sverige.

Mattilsynet har 120 dagers behandlingsfrist, men siden situasjonen er kritisk for norske potetbønder, vil det mest sannsynlig gå raskere.

Neste artikkel

Bygde nytt potetlager før prishoppet