Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Solør ble best på havre i tørkeåret

Vant med 983 kroner i dekningsbidrag og 573 kilo havre på målet.

Fiskå Mølle Flisa vant årets norgesmesterskap i havredyrking. Mesterskapet ble i år arrangert på tre lokaliteter i henholdsvis Østfold, Hedmark og Trøndelag.

Klart høyest avlinger i dette tørkeåret fikk vi på siltjorda i Solør. Her ble norgesmesteren kåret. Fiskå Mølle Flisa oppnådde et dekningsbidrag på kr 983 med 573 kg i avling. De sådde da 22 kg av sorten Våler og gjødslet med 55 kg 22-2-10 og ingen overgjødsling.

Nr 2 i NM ble Norsenteret på Kongsvinger. De klarte 3 kg lavere avling enn Fiskå, men fikk litt større avlingsverdi. Norsenteret valgte sorten Vinger og vårgjødslet omtrent det samme som Fiskå Mølle Flisa, men de overgjødslet med N-gjødsel.

Annonse

Overgjødslinga gav trolig svært liten effekt i år. Eller det kan være at Fiskå Mølle vant på grunn av havresorten Våler. Våler har i år gitt større avling enn sorten Vinger på Østlandet.

I Trøndelag ble det delt seier mellom Mære Landbruksskole og Trøndersk kornutvalg. Lagene her vant med moderat vårgjødsling og ingen overgjødsling. Mære Llandbrukskole hadde 20 kg høyere avling men samtidig tilsvarende høyere kostnader pga større såkornmengde og sprøyting mot insekter.

Også i Trøndelag virket det være tilnærmet null effekt på overgjødsling og lag som overgjødslet kom lenger ned på lista. Alle lagene i Trøndelag valgt sorten Haga.

I Østfold ble avlingene katastrofalt dårlige eller varierte fra under 100 til 120 kg/daa. Alle lagene hadde negativt dekningsbidrag. Best var FK Agri Sarpsborg og kornbøndene «Gutta Krutt» fra Rygge.

Neste artikkel

Lagrer kornet på gården