Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Soyafritt EU gir mindre svin- og fjørfekjøtt

Svensk studie med scenarioer uten importert soya.

MAT: Kraftfôr til svin og fjørfe i EU består av mye importert soya. Foto: Marit Glærum.
MAT: Kraftfôr til svin og fjørfe i EU består av mye importert soya. Foto: Marit Glærum.

Forskere fra SLU har undersøkt hvordan produksjonen av kjøtt, melk og egg vil måtte endres hvis EU skal produsere så mye mat som mulig uten å importere soya. Studien viser at antallet griser og fjørfe må reduseres betydelig, mens antall drøvtyggere ikke trenger å bli påvirket så mye.

- For å opprettholde inntaket av næringsstoffer, trenger vi også å spise mer fra planteriket, skriver forskerne.

For å redusere soyaimport må EU enten bruke mer dyrket mark til produksjon av proteinrikt dyrefôr, eller redusere produksjonen av animalske produkter. Ettersom det første alternativet ville gjøre EU mer avhengig av import av andre type vekster, er det en risiko for at avskoging og miljøpåvirkning bare overføres fra en vekst og region til andre vekster og regioner.

I studien har forskerne derfor valgt å utforske det andre alternativet, det vil si å redusere husdyrproduksjonen i EU. De har studert tre scenarier der EU på forskjellige måter unngår soyaimport uten å bruke mer land i EU til fôrproduksjon. Basert på de forskjellige scenariene har forskerne beregnet hvordan det tilgjengelige dyrefôret ville være best fordelt mellom forskjellige dyrearter for å produsere så mye animalsk protein som mulig. Resultatene viser at produksjonen av hovedsakelig svinekjøtt og fjørfe vil måtte reduseres betydelig, med mellom 43 og 58 prosent sammenlignet med dagens produksjon.

- En interessant og litt skummel observasjon vi gjorde, er at det brukes mer soya for å produsere et gjennomsnittlig kilo svinekjøtt eller fjørfekjøtt i EU (rundt 0,7-0,8 kg soya) enn det som finnes i for eksempel en kilo soyahakk (rundt 0,4 kg soya), sier Johan Karlsson som er hovedforfatter på studien.

Soya inneholder store mengder protein og fett, og den har en aminosyra-sammansetning som er vel egnet for mennekser såvel som dyr. Arkivfoto: Bondebladet.
Soya inneholder store mengder protein og fett, og den har en aminosyra-sammansetning som er vel egnet for mennekser såvel som dyr. Arkivfoto: Bondebladet.
Annonse

Forskerne undersøkte også hvordan redusert produksjon av animalske produkter kunne erstattes av plantebaserte alternativer.

- Hvis vi fortsetter å dyrke fôr på så mye av landet som i dag i EU (ca. 48 prosent) og bruker soyaimport direkte i mat i stedet for i dyrefôr, trenger vi bare å importere rundt en sjettedel av soya som importeres i dag til fôr, sier de.

I et annet scenario undersøkte forskerne muligheten for å dyrke mer soya og andre belgfrukter til direkte konsum på deler av dyrkbar mark i EU der det dyrkes fôr i dag. Da kunne soyaimport bli eliminert fullstendig, men det ville bety en større reduksjon i dyreproduksjonen med 51 prosent mindre svinekjøtt og 68 prosent mindre fjørfe..

Det meste av soya som produseres i dag blir bearbeidet for å trekke ut den fettrike oljen fra de proteinrike delene av bønnen. Oljen brukes hovedsakelig i næringsmiddelindustrien eller som et fornybart drivstoff i for eksempel biodiesel, mens de proteinrike delene brukes som dyrefôr. Hvis bruken av soya i dyrefôr avtar, vil det også produseres mindre soyaolje. Den mest sannsynlige erstatningen for soyaolje i dag er palmeolje, som også er forbundet med avskoging. Det er således en risiko for at problemene flyttes fra en region til en annen.

Resultatene fra denne studien viser imidlertid at det økte behovet for land i regioner der det produseres palmeolje er relativt lite sammenlignet med det reduserte behovet for land for soyaproduksjon i Sør-Amerika. Uansett fremhever dette en potensiell uønsket effekt av å redusere bruken av soya i dyrefôr.

For å undersøke muligheten for å unngå denne uønskede effekten, utformet forskerne også et scenario der produksjonen av rapsolje i EU øker for å kunne erstatte soyaolje. I dette scenariet kunne økt arealbruk for palmeoljeproduksjon unngås, men vi måtte i stedet importere en viss mengde soya til direkte konsum.

- Hvilket scenario som kan betraktes som det beste, avhenger mye av hvordan fremtiden ser ut. For eksempel, hvis vi fortsetter å stole på at vegetabilske oljer avvikler fossilt drivstoff, er det sannsynlig at et scenario med økt rapsoljeproduksjon i EU er å foretrekke. Men hvis vi i stedet bruker andre energikilder til den grønne overgangen, er det sannsynligvis smartest å dyrke mer proteinavlinger til konsum i EU, sier Johan Karlsson.

Neste artikkel

Nok et utbrudd i Rogaland