Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stor variasjon i årets grovfôravlinger

Kan bli for lite fôr i noen regioner, men nasjonalt er det ingen fôrkrise

Sein og etterhvert tørr vår skaper utfordringer for grasavlingene noen steder i landet. Arkivfoto: Traktor
Sein og etterhvert tørr vår skaper utfordringer for grasavlingene noen steder i landet. Arkivfoto: Traktor

Ekstremt sein vår og deretter lite nedbør da snøen endelig slapp, har ført til utfordringer for grovfôrdyrkere visse steder i landet. Særlig i Nord Norge, Trøndelag og i deler av Innlandet er det mange som opplever at spesielt førsteslåtten ga langt dårligere avkastning enn ønsket, og en del må nøye seg med èn slått mindre enn normalt.

– Siden snøen lå så lenge i disse områdene er det mange som har fått store overvintringsskader i enga, forteller Ragnhild Borchsenius, som er fagkoordinator for grovfôr i Norsk Landbruksrådgiving.

SAMTIDIG KAN HUN MELDE om store avlinger av god kvalitet i Rogaland, Agder og på Østlandet.

– Agder og Rogaland har hatt en fantastisk god vår og forsommer, og på østlandet var særlig førsteslåtten god. Men de som ikke var nok på hugget på andreslåtten kan ha vært litt seint ute, utdyper hun.

Hun forsikrer om at til tross for at noen vil oppleve knapphet på grovfôret, er det mer enn nok fôr å få tak i nasjonalt.

SKULLE DU VÆRE blant de uheldige som begynner å ane at grovfôret ikke vil strekke til i vinter, er det lurt å være offensiv, og allerede nå få oversikt over fôret.

– Det er viktig å ta fôrprøver og veie opp fôret, istedenfor å bare telle rundballer, forklarer NLR-rådgiver i Nord Norge, Knut Alsaker.

Annonse

– Hvis du bruker noen kroner på analyser og veiing, så veit du hvordan fôret vil holde gjennom vinteren, og det blir lettere å sette inn tiltak tidsnok. Det nytter ikke å begynne å se seg om etter mer fôr når den siste ballen står på fôrbrettet, sier han.

Han poengterer at mange trolig vil oppleve at situasjonen ikke er så ille som det kan virke, fordi den tørre våren kan ha gitt fôret bedre kvalitet enn vanlig. Hvis det likevel viser seg å ikke være nok, anbefaler han å ta kontakt med en fôringsrådgiver for å finne den beste løsninga på problemet.

– Det er kostbart å transportere fôr over lange avstander, så det kan hende det mest økonomiske er å kompensere lite grovfôr med mer kraftfôr, akkurat i vinter. Du kan få en like god fôrssammensetning med små justeringer på kraftfôret, forklarer han.

DERSOM DU MISTENKER at du har svikt i grasavlingen, kan du ha rett på avlingsskadeerstatning.

- Da må du melde fra til kommunen, slik at du får dokumentert årsaken til avlingssvikten. Erstatningen beregnes ut fra fastsatte satser for normalavling i området du bor i og den avlingen du har i skadeåret, forteller seniorrådigiver for Fylkesmannen i Nordland, Åsa Hellem.

Hun forklarer at forskriften gir mulighet for å korrigere normen for fôrenheter, men da må du vise til fôrprøver som dokumenterer lave fôrverdier og tørrstoffinnhold. Fristen for å søke erstatning er 31. oktober, via Altinn.

Neste artikkel

Maskinparken berger slåtten – og økonomien