Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stort Mirakeloverskudd

Særdeles gode dyrkingsforhold i fjor, og ubalanse i kvalitetsutvalget gjør at kornhandlerne sitter med et stort overskudd av mathvete i klasse 1, som møllene ikke vil kjøpe.

FOR MYE: Suksess-sorten Mirakel er en viktig årsak til at det i år er et stort overskudd av mathvete i klasse 1. Foto: Dag Idar Jøsang
FOR MYE: Suksess-sorten Mirakel er en viktig årsak til at det i år er et stort overskudd av mathvete i klasse 1. Foto: Dag Idar Jøsang

– Det er en veldig rar situasjon. I alle år har vi ønska oss mer av mathvete i klasse 1, og møllene har vært nødt til å tråle det internasjonale markedet for å klare å supplere den norske produksjonen med slik vare, forteller Sindre Flø, som er fagsjef for markedsregulering i Felleskjøpet.

I år sitter derimot kornhandlerne igjen med nesten 49 000 tonn mathvete i kvalitetklasse 1, til overs.

UBALANSE I MARKEDET

Årsaken til omveltinga er hovedsakelig at det i fjor blei produsert store mengder av den norskutvikla kornsorten Mirakel, en robust, værherdig sort som blant annet gir en fast struktur i bakverket når den brukes som mel.

– Avlinga fra i fjor hadde både høyt proteininnhold og var av god kvalitet, men for at det skal kunne gi en god bakekvalitet er vi avhengig av å blande det med hvetetyper som har en mykere glutenkvalitet. Da trenger vi mer av sorter i lavere klasser, forklarer Flø.

Det er nettopp denne ubalansen mellom kornsortene som er hovedårsaken til det store overskuddet.

I tillegg har koronapandemien vridd markedet slik at det har gått mer av posemel i butikk, og mindre mel til storhusholdning som bakerier og kantiner. Det kan også bidra til lavere omsetning av korn i klasse 1.

SUKSESS-HISTORIE SKAPER PROBLEM

– Det er egentlig verdt å stanse opp litt ved den suksessen som har oppstått ved utviklinga av sorten Mirakel. Det har virkelig snudd hele det norske kornmarkedet på hodet, og det er et fantastisk foredlingsarbeid som er gjort der, poengter Flø.

Samtidig påpeker han at overskuddet er en reell utfordring, som gjør at det nå diskuteres hva som vil være den beste måten å oppnå balanse mellom kvalitetklassene.

Annonse

– Selv om overskuddet er en del større enn vi er komfortable med å lagre, så er det veldig god vare som vi selvfølgelig vil ta vare på. Det er lite sannsynlig at vi får mange like gode sesonger som i fjor, så vi antar at vi vil kunne bruke opp mesteparten av kornet i kommende sesong, forteller han.

VURDERER TILTAK

Som markedsregulator vurderer Felleskjøpet nå om det er hensiktsmessig å for eksempel be Landbruksdirektoratet om å redusere importkvota for matkorn i mai, eller om prisene på Mirakel etterhvert bør justeres. Ingenting er imidlertid bestemt, og Flø tror at markedet vil kunne bli bedre balansert over tid, og at det kan være fornuftig å ikke gjøre forhastede endringer..

– Over tid tror vi at det vil være gunstig med en god tilgang på Mirakel, så vi ønsker egentlig å fortsette å stimulere til produksjon av sorten. Men det vil være gunstig å øke produksjonen av sorter i klasse 2, 3 og 4, sier han.

OZON PÅ VEI UT

Noe av overskuddet skyldes også at sorten Ozon i klasse 5, har vist seg å være dårlig egna til bruk i matmel og i liten grad understøtter bruken av sterk vårhvete.

– Det er en forholdsvis ny sort som ikke har innfridd forventningene. Den kommende sesongen blir derfor den siste hvor Ozon er priset som matkorn, avslutter han.

Sindre Flø er fagsjef for markedsregulering i Felleskjøpet. Arkivfoto: Bondebladet
Sindre Flø er fagsjef for markedsregulering i Felleskjøpet. Arkivfoto: Bondebladet

Neste artikkel

Bedre helse med melk fra gamle raser