Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Stort sprik i jordleiepriser

Økning i prisen for korn- og potetjord, og markant reduksjon for jord til grønnsaker og bær.

DYRERE: Leiejord til potetdyrking har i snitt gått opp med 29 kroner per dekar på landsbasis. Størst er økningen i Nord-Norge, med nesten 100 kroner økning per dekar. Foto: Kristin Bergo
DYRERE: Leiejord til potetdyrking har i snitt gått opp med 29 kroner per dekar på landsbasis. Størst er økningen i Nord-Norge, med nesten 100 kroner økning per dekar. Foto: Kristin Bergo

Årets undersøkelse av jordleiepriser viser at det er stor variasjon i priser for leiejord, både mellom ulike vekster, og mellom regioner, melder Landbruksdirektoratet.

Med unntak av leiejord til grønnsaker og potet, er leiejorda for alle andre formål dyrest i Rogaland. Grønnsaksjorda er dyrest i Trøndelag, med kroner 1173 kroner per dekar, mens potetleiejord koster mest i Vestfold, Telemark og Agder, hvor det i snitt leies ut for 790 kroner per dekar.

Størst endring i jordleiepris er det for jord egnet til grønnsaksdyrking, hvor snittprisen har gått ned med mer enn 100 kroner per dekar fra i 2021 til 2022. I snitt koster slik jord nå 853 kroner per dekar. Denne nedgangen er imidlertid påvirket av endringer i hvilke kommuner som har svart på undersøkelsen, skriver Landbruksdirektoratet, og påpeker at resultatene generelt er sensitive for slike justeringer. Tallene for korn og gras er de produksjonene hvor datagrunnlaget er størst, noe som gjør at man med større sikkerhet kan tolke resultatene av undersøkelsen som reelle endringer i markedet.

OPP OG NED: Mens det blir dyrere å leie potetjord, har prisene for grønnsaksjord gått markant ned. Størst er reduksjonen på Østlandet, med 217 kroner lavere pris per dekar, i gjennomsnitt. Foto: Kristin Bergo
OPP OG NED: Mens det blir dyrere å leie potetjord, har prisene for grønnsaksjord gått markant ned. Størst er reduksjonen på Østlandet, med 217 kroner lavere pris per dekar, i gjennomsnitt. Foto: Kristin Bergo

Også prisen på grasdyrkingsjord har gått ned siden i fjor, men bare med ubetydelige tre kroner i snitt. Gjennomsnittlig koster det nå 265 kroner per dekar å leie jord for grasdyrking. Høyest pris er det i Rogaland med rundt 430 kroner per dekar, og lavest pris er det i Nord Norge med 96 kroner per dekar i snitt.

Prisen for både potet- og kornjord har imidlertid gått opp over nesten hele landet, med unntak av prisen for potetjord i Rogaland, som har gått noe ned. I snitt må du nå ut med 400 kroner per dekar for jord til korndyrking, og 675 kroner per dekar for jord til potet. Størst er økningen for potetjord i Nord-Norge og kornjord i Rogaland, som har gått opp med henholdsvis 96 og 126 kroner per dekar.

Leie av innmark og utmarksbeite har bare økt med noen få kroner, og ligger nå på 77 kroner per dekar for innmarksbeiter og 11 kroner per dekar for utmarksbeiter i gjennomsnitt. Innmarksbeiter i Rogaland er dyrest, med 172 kroner per dekar.

Neste artikkel

Dalende jordleiepriser