Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sykdomsfri havre også i år

Fusarium var et lite problem i 2017 viser analyseresultater

Innholdet av mykotoksinet (DON) i havre økte jevnt fra 2002 til 2012. Men siden 2013 har innholdet vært vesentlig lavere, skriver Norske Felleskjøp på sine nettsider. Fra sesongen 2017 viser foreløpig tall at kun 19 prosent av analysene har et høyere innhold enn 750 µg DON per kilo.

Analyseresultater

Av de 61 212 havreprøvene som er analysert hittil i sesongen har én prosent av havren har mer enn 8 000 µg DON, fire prosent av prøvene har mellom 3 000 - 8 000 µg DON, fire prosent av prøvene har fra 1 250/1 750 - 3 000 µg DON og ti prosent av prøvene har 750 -1 250/1 750 µg DON.

Dette er en forbedring sammenliknet med året før. Mens 75 prosent av kornet hadde lavere DOn-tall enn 750 µg i 2016, var tilsvarende tall i fjor 81 prosent.

Annonse

Ikke soppvær

Norske Felleskjøp skriver at været i 2017 ikke har vært optimale for oppformering av fusariumsoppen, som gjør mest skade ved varmt og fuktig vær under blomstring. I andre rekke meldes det om redusert salg av soppmidler, som kan være en følge av lave forekomster av DON de siste årene.

Neste artikkel

Enda et år med lite DON