Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Syngenta satser biologisk

Biologiske og syntetiske midler kan bekjempe plantesykdommer og skadedyr side ved side, mener plantevernmiddelgigant, som nå også satser på biologiske midler.

STRESS: Quantis er et nytt biologisk middel som skal hjelpe planten til å takle tørke- og varmestriss, og kan brukes i både konvensjonell og økologisk produksjon. Foto: Dag Idar Jøsang
STRESS: Quantis er et nytt biologisk middel som skal hjelpe planten til å takle tørke- og varmestriss, og kan brukes i både konvensjonell og økologisk produksjon. Foto: Dag Idar Jøsang

Etterspørselen etter biologiske midler til å bekjempe plantesykdommer og skadedyr øker, og i oktober 2020 kjøpte sveitsiske Syngenta det italienske selskapet Valagro. Det gjorde de for å forsterke satsingen på biologiske midler.

Biologiske middel er produkter som er basert på biologisk materiale med virkning som er avledet fra naturen. Midlene som brukes til bekjempelse av skadedyr, sykdommer eller for å stimulere vekst og næringsopptak, skriver Syngenta i en pressemelding.

DE BIOLOGISKE MIDLENE kan deles inn i to hovedkategorier: Biologiske plantevernmidler og biostimulanter. Mot insektangrep og sykdommer, som går under betegnelsen biotisk stress, brukes biologiske plantevernmidler. Biostimulanter brukes vanligvis som en forsikring mot abiotisk stress, som er ikke-biologiske stresstyper som tørke, varme, kulde og oversvømmelser

– Hos Syngenta er målet å kunne tilby bøndene nye produkter og teknologiske løsninger slik at de kan dyrke avlinger på en måte som imøtekommer samfunnets etterspørsel etter mat på den mest bærekraftige måten. Vi jobber for at biologiske midler i fremtiden vil bli plassert side om side med de kjente syntetiske midlene, slik at du kan velge den kombinasjonen som er mest effektiv og bærekraftig, sier Carina Skovmøller, som er sjef for bærekraft, samfunn og kommunikasjon hos Syngenta Nordics.

DE NYE BIOSTIMULANTENE og biologiske bekjempelsesmidlene blir testet under nordiske forhold i en rekke store plantekulturer.

Annonse

– Hos Syngenta vurdere og tester vi biostimulerende midler på samme måte som vi gjør med våre andre produkter. Det er viktig at produktene som introduseres på markedet blir prøvd og testet slik at bøndene vet hva de kan forvente når de bruker produktet. Dette gjelder også våre biologiske ressurser”, sier Morten Lind, teknisk leder, Syngenta Nordics og legger til:

– En av de viktigste øvelsene akkurat nå er å finne ut hvordan vi tar det beste fra kjemi og natur og oppnår de mest optimale løsningene for fremtiden og ikke minst å utvikle felles protokoller for testing i hele bransjen.

DENNE VÅREN LANSERTE Syngenta sitt første biostimulerende middel. Det har fått navnet Quantis, og er utviklet blant annet for poteter. Quantis skal hjelpe planten til å takle tørke- og varmestriss, og kan brukes i både konvensjonell og økologisk produksjon.

Neste artikkel

Glyfosatsagaen ruller videre