Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tar vare på kulturlandskapet

Mange planter er avhengig av drift og skjøtsel for å overleve. Foto: Arkivfoto/Tor Jostein Sørlie.

“Utvalgte kulturlandskap” er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet. Denne uken markerte blant annet landbruks- og matminister Jon Georg Dale at ni nye områder tas inn i ordningen.

– Kulturlandskapene er av nasjonal verdi, og denne ordninga bidrar til å ta vare på disse områdene i mange år framover. Et aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressurser og lokalt engasjement, er nødvendig for å ta vare på natur- og kulturverdier, sa Dale.

Annonse

Kulturlandskap som slåttemark og beiter, er leveområder for et bredt spekter av plante- og dyrearter. Flere av dem står i fare for å forsvinne. Om lag 22 prosent av de truete og nær truete artene i Norge er knyttet til jordbrukets kulturlandskap.

- Bevaring av kulturminner, kulturmiljøer og naturmangfold i jordbrukslandskapet er avhengig av bruk og vedlikehold, skriver landbruks- og matdepartementet.

Neste artikkel

Forlenger tollfritaket på grovfôr