NYDYRKING: Torstein regner i år med å omdanne drøyt 500 dekar hogstfelt til dyrka mark eller beiter.
NYDYRKING: Torstein regner i år med å omdanne drøyt 500 dekar hogstfelt til dyrka mark eller beiter.

Monsterfreser omgjør hogstfelt til dyrka mark

VERDAL: På et flatt hogstfelt rygger en beltedrevet maskin over store stubber og småtrær. Foran på maskinen er det montert en kraftig freser, som maler stubber og kvister opp til flis.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 utgaver for 99,-

Neste artikkel

Dyrker 2 x 1 000 dekar nyland