Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilbyr gamle kornsorter

Det er kornbonde Johan Swärd på Brandbu som dyrker kornet, renser det og sender ut. Foto: Bruksbanken for kornsorter.

Bruksgenbanken for kornsorter forsyner bønder med såkorn av typer som ikke lenger er i vanlig handel.

- Genbanken hos NordGen inneholder i dag over 1 600 sorter og landsorter av korn. For bønder som vil dyrke er det mulig å få større porsjoner fra bruksgenbanken, skriver de.

Bare i Norge har det gjennom tidene oppstått hundrevis av såkalte landsorter der gårder og grender ofte hadde sine egne lokalt tilpassede korntyper.

Annonse

- Fra begynnelsen av forrige århundre har moderne planteforedling og nye sorter gradvis overtatt for de gamle landsortene. Levetiden for nye sorter er også blitt stadig kortere, og derfor har både landsorter og nyere sorter fra 1900-tallet blitt borte. Etter hvert har det blitt tydelig at sortsmangfoldet som forsvant var verdifulle genressurser for framtidas landbruk, skriver Bruksgenbanken.

De eldre kornsortene kan gjerne ikke utkonkurrere de moderne sorter på avlingsmengde eller kornkvalitet, men de har egenskaper som egner seg for spesielle produksjonsformer og for spesialprodukter.

- I mer ekstensiv drift, uten kunstgjødsel og plantevernmidler, har noen eldre sorter vist seg å gi jevn og årviss avling. Landsorter er også mindre ensartet enn moderne sorter og har stor genetisk variasjon. Det muliggjør videre utvikling av sorten, for eksempel tilpasning til klimaendringer. Det er også marked for mel og bakervarer fra sorter med rike tradisjoner og kulturhistorie, skriver Bruksgenbanken.

Så hvis det frister med Møystad hvete, utviklet på Møystad forsøksgård og tatt i bruk i 1966, eller 2-rads bygget Domen bygg hvor en av «foreldrene» er Maskinbygg, som i 1916 ble den første offentlig godkjente sorten i Norge, er det bare å kontakte Bruksgenbanken for kornsorter eller Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

Neste artikkel

Lagrer kornet på gården