Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tilskudd til blomster i åkeren

Menneskeskapte klima- og landskapsendringer, urbanisering, gjengroing og mer intensivt landbruk er viktige årsaker til tilbakegangen i forekomsten og artsmangfoldet av ville, pollinerende insekter. Foto: Marit Glærum.
Menneskeskapte klima- og landskapsendringer, urbanisering, gjengroing og mer intensivt landbruk er viktige årsaker til tilbakegangen i forekomsten og artsmangfoldet av ville, pollinerende insekter. Foto: Marit Glærum.

For å unngå at våre ville, pollinerende insekter går dukken har blant annet Fylkesmannen i Innlandet vært sitt miljøansvar bevisst, og innfører nå økonomisk støtte til bønder som vil tilrettelegge for insektene.

- De tradisjonelle slåtteengene har nesten forsvunnet og andre blomsterrike kantsoner, åkerholmer og veikanter blir sjeldnere eller gror igjen. Når blomstene forsvinner blir også bestanden av humler og bier redusert.Som et av de første fylkene i landet innfører Fylkesmannen i Innlandet tilskudd til dette miljøtiltaket, skriver de på sine sider.

Pengene kommer gjennom tilskuddsordningen i regionalt miljøprogram(RMP).

Annonse

- Det kan gis tilskudd for å så og skjøtte soner med pollinatorvennlige frøblandinger på jordbruksareal. Sonene må ha pollinatorvennlige blomster gjennom vekstsesongen. Arealet det gis tilskudd for skal ikke være gjødslet eller sprøytet med plantevernmidler, skriver de.

Fylkesmannen i Innlandet jobber med skjøtselsråd og med å finne fram til egnede frøblandinger. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Landvik, bistår i arbeidet.

- Vi håper å kunne starte opp arbeidet med innsamling av frø fra Innlandet i 2019. Dette er frøblandinger som også andre etterspør, blant annet Statens vegvesen, entreprenører og kommuner, skriver Fylkesmannen i Innlandet.

Tilskuddsordningen finnes også gjennom RMP hos Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Neste artikkel

Mange vil ha trefjøs