Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tom jubler over godkjent tørråtemiddel

Håper Proxanil skal hjelpe mot tørråte i potet.

Tom Brauter er potetprodusent i Solør.
Tom Brauter er potetprodusent i Solør.

– Dette betyr at jeg har et skikkelig verktøy for å håndtere tørråten, sier potetprodusent Tom Brauter fra Solør.

Norske produsenter har vært fortvilet. De siste årene har de opplevd å miste stadig flere plantevernmidler. Først var det beisemiddelet Prestige, så var det vekstavslutteren Reglone, og tørråtemiddelet Consento som forsvant fra verktøykassa.

Kan kurere og forebygge

Nå ser det imidlertid lysere ut for norske potetprodusenter. Nylig ble plantevernmiddelet Proxanil godkjent av Mattilsynet til å forebygge og kurere tørråte i potet. Det kan brukes hele seks ganger i løpet av sesongen.

– Dette er virkelig gode nyheter. Jeg er veldig glad for at preparatet kan brukes flere ganger i løpet av sesongen, da dette gir oss mye større handlingsrom for å bruke det beste tiltaket når det er nødvendig, sier koordinator Borghild Glorvigen i Norsk Landbruksrådgving.

Godkjenningen gjelder for en periode på fem år.

Proxanil består av to aktive substanser, propamokarb og cymoxanil, som skal gi beskyttelse mot tørråte. Virkningen er både systemisk og lokalsystemisk.

Koordinator Borghild Glorvigen i Norsk Landbruksrådgiving.
Koordinator Borghild Glorvigen i Norsk Landbruksrådgiving.

– Tørråten kommer tidligere

Potetprodusent Tom Brauter i Solør er også svært fornøyd med nyheten om det nye tørråtemiddelet. Han opplever at tørråtesoppen dukker opp stadig tidligere i vekstsesongen.

– Før kunne det dukke opp i forbindelse med radlukking, men nå kan vi se tegn fjorten dager tidligere før slutthyppinga, forteller Brauter.

Annonse

Brauter har heldigvis ikke hatt store problemer med tørråte denne sesongen. Men han har mange kollegaer som har hatt store utfordringer. For Brauter er det skader etter frost som har vært problemet.

– Mye potet ble stående etter 4.-5. oktober, og da hadde vi seks kuldegrader i Solør. Heldigvis har vi hatt gode mottakere som har rokert på leveringsplaner, slik at vi har fått levere det meste, slik at vi slipper at det blir ødelagt på lager, sier Tom.

Dette er de nye potet-midlene

Dette er de nye plantevernmidlene i potet i 2020.

- Cymbal (virksomt stoff cymoxanil) (Må ikke brukes alene pga fare for resistens, men som blandingspartner)

- Proxanil (virksomt stoff cymoxanil + propamokarb)

- Serenade ASO (biologisk produkt, inneholder bakterien Bacillus subtilis) er godkjent til beising av settepoteter med Harditeknikk.

I tillegg er det søkt dispensasjon for Gozai, som er et middel for nedsviing av potetris, og for tørråtemiddelet Infinito.

Det er også sendt inn en søknad om dispensasjon for bruk av antigromiddelet 1,4Sight i potetlager i 2020.

Neste artikkel

Potetbokanbefaling