Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Danmarks svar på Bioteknologirådet: Uetisk å ikke ta i bruk GMO

Mener GMO kan løse samfunnsproblemer

Genmodifisert mais har vært et tema for konflikt siden de første variantene dukket opp på amerikanske åkre for 25 år siden. Nå mener Etisk Råd i Danmark at det er uetisk å ikke ta i bruk teknologien.
Genmodifisert mais har vært et tema for konflikt siden de første variantene dukket opp på amerikanske åkre for 25 år siden. Nå mener Etisk Råd i Danmark at det er uetisk å ikke ta i bruk teknologien.

Danmarks svar på Bioteknologirådet, Etisk Råd, la denne uka fram en uttalelse om at det vil være uetisk å ikke ta genmodifiserte planter i bruk hvis de kan løse vesentlige samfunnsproblemer.

Siden de første genmodifiserte plantene ble introdusert for snart 25 år siden har de vært et polariserende tema i samfunnsdebatten, og mange har stilt spørsmål ved om det er etisk forsvarlig å bruke genteknologi for å endre arvestoffet til planter og dyr.

Dette har gjort at det i Norge og i en rekke Europeiske land er forbud mot å dyrke genmodifiserte planter. Men nå snur Etisk Råd i Danmark og mener det vil være uetisk å ikke ta i bruk genteknologiene som kalles GMO. Og det er flere momenter som har gjort at de har snudd i debatten, skriver Bioteknologirådet på sine nettsider;

• At genteknologiene har blitt bedre. Særlig CRISPR-metoden gjør at man langt enklere, raskere og mer presist kan endre gener, også uten å sette inn nytt genmateriale fra andre arter.

• At over 20 års forskning viser at det ikke finnes vitenskapelig belegg for å hevde at genmodifisering er mer risikabelt enn konvensjonell foredling.

• At det ikke er belegg for å hevde at CRISPR og andre genredigeringsmetoder er mer risikable enn konvensjonell foredling ved bruk av mutagenese.

Annonse

• At det nå utvikles flere produkter som potensielt kan løse store samfunnsproblemer, blant annet utfordringer knyttet til klimaendringer og biodiversitet.

• At mye av utviklingen drives av blant annet universiteter og små bedrifter, og at klassiske GMO-argumenter som at teknologien uløselig knyttes til sprøytemidler, multinasjonale selskaper og patenter derfor ikke er relevante.

Mer spesifikt er det klimaforandringene som har vært utgangspunkt for drøftingene og Etisk Råd fremhever at det er en akutt trussel mot menneskenes livsgrunnlag og at vi har et stadig mindre vindu for handling om vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over pre-industrielle nivåer.

Blant annet skriver de at genteknologier som CRISPR raskere kan gi oss plantevarianter som er tilpasset et klima i endring og kan muliggjøre økt karbonbinding i jorda. Dette illustrerer de med å vise til hvordan forskere ved hjelp av CRISPR har klart å domestisere villtomater på måneder i stedet for århundrer, tomater som er mer robuste mot tørke, skadedyr og sykdom, samtidig som de har den domestiserte tomatens gode smak.

Etisk Råd mener mener lovverket bør endres for å unngå at det legges urimelige hindringer i veien for å utvikle nye produkter og at en risikovurdering utelukkende bør gjøres på bakgrunn av organismens egenskaper, uavhengig av hvilken metode som har blitt brukt i fremstillingen. Et lignende system finnes i Canada, skriver Bioteknologirådet.

Neste artikkel

Nøkternt optimistisk til genredigert potet