Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uheldig for norsk grønnsakproduksjon

Mens Klima- og miljødepartementet vil at torv skal vekk fra norske veksthus innen 2030, tror forskere at det kan ha store følger for norsk grønnsakproduksjon.

HELT NØDVENDIG: Enn så lenge er torv helt uunværlig som vekstmedium i grønnsakproduksjonen. En utfasing av torvuttak i Norge vil føre til økt import av grønnsaker, tror NIBIO-forsker Trond Haraldsen. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang
HELT NØDVENDIG: Enn så lenge er torv helt uunværlig som vekstmedium i grønnsakproduksjonen. En utfasing av torvuttak i Norge vil føre til økt import av grønnsaker, tror NIBIO-forsker Trond Haraldsen. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang

Dersom frukt- og grøntnæringa skal nå det ambisiøse målet om å vokse med 150 prosent innen 2030, er de nødt til å produsere langt mer grønnsaker enn det de gjør i dag, skriver NIBIO på sine nettsider.

SENIORFORSKER VED NIBIO, Trond Haraldsen, mener imidlertid at det vil bli svært vanskelig å nå målet, hvis torv som vekstmedium skal fases ut i samme periode. Torv er nemlig det materialet som er aller best egnet til produksjon av grønnsaker, og forskningsresultater fra NIBIO har vist at helt torvfri produksjon, omtrent ikke er mulig.

– Ut ifra den kunnskapen vi har i dag, er det ingen av de torvfrie blandingene av dyrkingsmedier som har gitt tilfredsstillende plantevekst, og de kan verken konkurrere i privat- eller proffmarkedet, forteller seniorforsker Haraldsen til NIBIO.

Det er imidlertid mulig å redusere torvbruken, ved å blande torv med andre former for dyrkingsmedier. Men å fullstendig slutte å bruke torv, vil ha store konsekvenser for både grønnsak- og blomsternæringene.

I DAG ER TORV det vekstmediet som er aller mest brukt i grønnsakproduksjon. Torva hentes ut fra myr og fører til betydelige utslipp av klimagasser, som karbondioksid og lystgass. Det er en viktig årsak til at Klima- og miljødepartementet ønsker å fase ut torvbruken i norsk planteproduksjon. Ifølge NIBIO utgjør arealet hvor torv blir tatt ut til dyrking, kun 0,4 promille av totale myrområder i Norge, og forbud mot torvuttak vil også føre til økt behov for import av både torv, grønnsaker og andre planter.

I NIBIOS RAPPORT har de vurdert andre materialer som potensielt kan erstatte eller brukes sammen med torv som vekstmedium. Av disse har 15 prosent innblanding av trefiber i torv, som har vist seg å gi god rotvekst for småplanter. Imidlertid kreves det fremdeles en betydelig forskningsinnsats, for å utvikle tilfredsstillende løsninger som grønnsakprodusentene kan benytte seg av.

Neste artikkel

Støtter forskning på landbruk, mat og tre