Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Venter kornavlinger på 1,3 millioner tonn

Største siden 2008

Tresking av seksradersbygg på Hadeland. Arkivfoto: Trond Martin Wiersholm
Tresking av seksradersbygg på Hadeland. Arkivfoto: Trond Martin Wiersholm

Det er fortsatt mye korn igjen som ikke er tresket, men ifølge siste prognose fra Norske Felleskjøp ser kornavlingene ut til å bli de beste på ti år.

Markedsregulatoren for korn har denne uken oppdatert prognosen fra 13. august, og hentet inn oppdaterte anslag for avling per dekar fra Norsk landbruksrådgiving.

Prognosene for forventet tilgang er justert opp med 28 000 tonn siden august. Økningen gjelder hovedsakelig hvete, mens de andre kornslagene er justert i mindre grad.

Annonse

Forbruket av kraftfôr er prognosert litt ned. På grunn av nedjustert forventa andel matkorn i hveten, er behovet for reguleringstiltak redusert fra 94 000 tonn i august til 60 000 tonn. Av dette er 51 000 tonn beregnet omdisponert til fôr, mens 9 000 tonn vil bli vurdert til overlagring.

Du kan laste ned hele prognosen her

Neste artikkel

– Ha en plan for kjøresporene