Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
GRÜNDER: InnoLab Mære jobber tett sammen med Biodrone AS. Fra venstre forretningsutvikler Tyson Weaver, gründer Atilla Haugen og utviklingsleder Tove Hatling Jystad.
GRÜNDER: InnoLab Mære jobber tett sammen med Biodrone AS. Fra venstre forretningsutvikler Tyson Weaver, gründer Atilla Haugen og utviklingsleder Tove Hatling Jystad.

– Vi skal være et laboratorium og en inkubator

STEINKJER: – Mære har i flere år vært et laboratorium for utprøving av miljøteknologi. Nå tar vi det et steg videre og samarbeider med leverandører av landbruksteknologi, forteller Tove Hatling Jystad, utviklingsleder på Mære landbruksskole.

Unge bedrifter med nye løsninger innen landbruksteknologi kan nå få drahjelp av InnoLab Mære. Her kan de både få testet ut sine produkter og tjenester, og få kommersiell kompetanse.

Mære landbruksskole har i flere år fungert som et laboratorium for å prøve ut miljøteknologi. For tiden deltar skolen på i overkant av 20 FoU-prosjekter, i regi av blant andre Norsvin, Felleskjøpet, NIBIO og NLR. I år økte den statlige bevilgninga til skolens innovasjons- og klimasenter fra to til tre millioner kroner.

InnoLab Mære

– Det skjer et grønt teknologiskifte. Vi har etablert en innovasjonsarena for unge bedrifter. Nå vil vi jobbe med å få bærekraft over i business, sier Tove.

InnoLab Mære jobber for tiden tett med tre bedrifter som skal tilby landbruket grønne løsninger. En av disse bedriftene er Biodrone AS.

– Biodrone hadde behov for areal og agronomisk kompetanse, forteller Tove.

Annonse

De to andre bedriftene er Notus, som tilbyr mindre vindmøller til blant annet landbruket, og Agdir, som tilbyr overvåkingsteknologi for å måle fuktighet og temperatur i jorda. Dette er et produkt de ønsker å tilby grønnsakprodusentene.

Notus planlegger også å sette opp en liten vindmølle med horisontale vinger på Mære, for å måle hvor mye energi den kan produsere.

– Samarbeidet med bedriftene er gullkantet for oss på Mære. Elevene våre får ta del i den nye teknologien, sier Tove.

Tar imot flere bedrifter

– Vi ønsker å jobbe med mellom seks og ti bedrifter i året, så vi vil ta inn flere bedrifter. De behøver ikke å være lokalisert i Trøndelag, sier Tyson Weaver.

Han er forretningsrådgiver i InnoLab Mære. Tyson forteller at de er i dialog med flere bedrifter om et samarbeid.

– Vi er en inkubator. Vi er vant til å ta møter med gründere om marked, teknologi og kapital. Før vi velger ut hvilke bedrifter vi vil jobbe videre med, kartlegger vi om konseptet deres bare er artig, eller om det også er kommersielt bærekraftig,

Tyson har jobbet tett med gründere i Biodrone AS, og blant annet hjulpet dem til å søke om forskningsmidler.

– Målet med forsøkene til Biodrone er å dokumentere at det lønner seg å bruke drone på spesielt utfordrende jorder og skogsområder, sier Tyson.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Lanserer potetstudie