Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viderefører avlingssviktordninga fra i fjor

Også i år får du dekket avlingssvikt som skyldes mangel på arbeidskraft til innhøstinga.

KOMPENSERES: For å risikoavlaste produsentene, videreføres erstatningsordninga fra i fjor, slik at avlingssvikt som følge av manglende arbeidskraft, blir kompensert. Foto: Kristin Bergo
KOMPENSERES: For å risikoavlaste produsentene, videreføres erstatningsordninga fra i fjor, slik at avlingssvikt som følge av manglende arbeidskraft, blir kompensert. Foto: Kristin Bergo

På grunn av innreiserestriksjonene som følge av koronapandemien, er det stor risiko for at det også i år kan bli mangel på arbeidskraft i landbruket. Derfor har Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag, blitt enige med staten om å utvide avlingssviktordninga fra i fjor, som også dekker avlingssvikt som følge av manglende arbeidskraft, melder regjeringa. Det betyr at du kan få erstatning for uhøstede volum av frukt, bær, grønnsaker og poteter, så fremt du kan dokumentere at manglende innhøsting er forårsaket av pandemien. Også vekthusproduksjon med manuell innhøsting dekkes i år av ordninga.

Hensikten med ordninga er å sikre at grøntprodusentene skal tørre å komme i gang med produksjonen, selv om innhøstingsarbeidet ennå ikke er avklart.

Annonse

Neste artikkel

Bedre helse med melk fra gamle raser