Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil droppe plantevernavgift og bruke pengene på åkersprøyte

Den danske organisasjonen Større Jordbruk mener dagens plantevernavgifter i liten grad reduserer bruken av plantevernmidler.

Kjøp av nye effektive åkersprøyter er en langt raskere og mer effektiv vei til å redusere forbruket av plantevernmidler enn avgifter, mener den danske landbruksorganisasjonen Større Jordbruk.

– Avgiften på plantevernmidler har en svært liten effekt på forbruket. Det viser en lang rekke vitenskapelige artikler og det viser praksis i Danmark, sier Frederik Luttichau, formann for Større Jordbruk til landbrugsavisen.dk

–Mens en luftassistert åkersprøyte kan senke forbruket av plantevernmidler med omkring 15-20 prosent, i noen tilfeller helt opp til 30 prosent, viser beregninger vi har foretatt at avgifter på plantevernmidler kun reduserer forbruket med mellom seks og åtte prosent, sier formannen.

TEKNOLOGISK LØSNING

I forbindelse med at politikerne nå skal evaluere avgiften, vil organisasjonen han leder, presse hardt på for å få avgiften fjernet, slik at bøndene heller kan bruke pengene på å investere i nye og moderne åkersprøyter.

Annonse

At en moderne åkersprøyte kan senke forbruket av plantevernmidler markant, kan planteprodusent Hans Boesen skrive under på.

Til Landbrugsavisen forteller han at han i ti år har kjørt med en luftassistert åkersprøyte, Hardi Twin Force 5500 liter. Han mener han har redusert forbruket av soppmidler med tjue prosent sammenliknet med da han brukte en vanlig åkersprøyte.

MINDRE AVDRIFT

Luftassisterte åkersprøyter sørger for å blåse sprøytevesken ned i avlingen, slik at det blir mindre avdrift og at kjemikaliene også fester seg på undersiden av bladene. En annen fordel er at man kan sprøyte selv om det blåser litt.

Ifølge Lars-Bo Jacobsen, sjefskonsulent i Landbruk og Fødevarer, betaler en bonde med rundt 400 hektar rundt 100 000 kroner i plantevernavgifter i løpet av året.

–I Danmark betaler vi i snitt 244 kroner i avgift per hektar. Det er et betydelig beløp og reduserer konkurranseevnen vår sammenliknet med mange av konkurrentene våre, som ikke har avgift, sier Lüttichau.

I fjor betalte danske bønder i alt 530 millioner kroner i avgifter på plantevernmidler.

Neste artikkel

Twin-teknologien er effektiv